Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Metin Kayahan  Özgül

akademisyen, yazar1961 yılında Ankara'da doğdu. 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne girdi. "

Halid Fahri Ozansoy'un Eski Harfli Türkçe Şiir Kitapları Etrafında" başlıklı lisans tezini tamamlayıp 1982'de mezun oldu.

Aynı üniversitenin yeni kurulan Türkçe Derslerini Düzenleme Başkanlığı'nda 1983 yılında okutman olarak çalışmaya başladı.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisi oldu. Sami Paşazade Sezayi'nin Küçük Şeyler'inde Fiktif Yapı konulu çalışmasıyla 'bilim uzmanı' ünvanı verildi (1984). Aynı yıl aynı enstitüde doktora öğrencisi oldu.

Hacettepe Üniversitesi'nde okutmanlıktan ayrılıp lisans eğitimini tamamladığı bölüme araştırma görevlisi olarak girdi.

1988'de "XIX. Asrın Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i Şuarâ" başlıklı doktora tezini vererek doktor oldu. Ertesi yıl, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü'ne yardımcı doçent tayin olundu (1989).

ESERLERİ:

(2010). Son Jön Türk Kalesi Ahmed Kemâl Akünal. Kitabevi Y..
(2008). Seke Seke Ben Geldim (Sekmeler-I). Hece Y..
(2008). Seke Seke Ben Geldim (Sekmeler-II). Hece Y..
(2006). Dîvan Yolu'ndan Pera'ya Selâmetle-Modern Türk Şiirine Doğru. Hece Y..
(2006). Osmanlı'nın Hazânında Gazel Dökümü-Modern Türk Şiirini Ararken. Hece Y..
(2005). XIX. Asrın Benzersiz Bir Politekniği: Münif Paşa. Elips Y..
(2004). Ali Kemâl, Ömrüm. Hece Y..
(2003). Kandille İskandil. Hece Y..
(2003). Ali Kemâl, Fetret. Hece Y..
(2001). İbnülemin M. Kemâl İnal, Son Asır Türk Şairleri, C. II. AKM Y..
(2000). Kenan Hulûsi Koray, Beşer Dakikalık Hikâyeler. TİMAŞ Y..
(2000). Arayışlar Devri Türk Şiiri Antolojisi. TDV Y..
(2000). Salâhaddin Enis Atabeyoğlu, Bataklık Çiçeği. Arma Y..
(1999). Osman Nevres, Hayatı Ve Eserleri. MEB Y..
(1998). Nahid Sırrı Örik'in Bütün Eserleri: Eve Düşen Yıldırım. Oğlak Y..
(1998). Helvacı-zâde Muharrem Hasbi, Hayatı Ve Eserleri. Zağnos Kültür Ve Eğtim Vakfı Y..
(1997). Nahid Sırrı Örik'in Bütün Eserleri: Kırmızı Ve Siyah. Oğlak Y..
(1997). Resmin Gölgesi Şiire Düştü- Türk Edebiyatında Tablo Altı Şiirleri. YKY.
(1997). Paşabey-zâde Ömer Âli Bey, Türkmen Kızı. Zağnos Kültür Ve Eğitim Vakfı Y..
(1996). Ali Ekrem Bolayır'dan Suut Kemâl Yetkin'e Mektuplar. Oğlak Y..
(1996). Bîgâne Durmayın Âşinânıza-Müftüoğlu Ahmed Hikmet'in Mektup, Şiir Ve Günlükleri. MEB Y..
(1996). Nahid Sırrı Örik'in Bütün Eserleri: San'atkârlar. Oğlak Y..
(1996). Nahid Sırrı Örik'in Bütün Eserleri: Yıldız Olmak Kolay Mı?. Oğlak Y..
(1993). Türk Edebiyatında Siyasî Rûyâlar. Akçağ Y..
(1991). Ali Ekrem Bolayır'ın Hâtıraları. KB Y..
(1990). Yenişehirli Avni, Hayatı Ve Eserleri. KB Y..
(1987). Hersekli Ârif Hikmet, Hayatı Ve Eserleri. KTB Y..
(1987). Leskofçalı Galib, Hayatı Ve Eserleri. KTB Y..
Prof. Dr. Sadık TURAL, Prof. Dr. Zeynep KERMAN. (1987). Hikâyeciliğimizin 100. Yılında Yüz Örnek. KTB Y..
(1986). Halid Fahri Ozansoy, Hayatı Ve Eserleri. KTB Y..

Editörlük

(2010). Türk Edebiyatı Tarihi II C.,
(2009). Bîgâne Durmayın Âşinânıza- Türkiye Edebiyatı Tarihine Bir Nazar,
(2007). Türk Dünyası Edebiyat Tarihi C. VII,
Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
(2007). “Sanatta Mistik/ Tasavvufî Sembolizmin Doğuşu”. GÜ GEF Der., (267-276).
(2007). “Tanzîmat’tan Cumhuriyet’e Klâsik Edebiyat Çalışmaları (1839-1922)”. Türkiye Araştırmaları Literatür Der., 9(47-172).
(2006). “Firarîyim, Firarîsin, Firarî...”. Kitap-lık Der., 93(94-101).
(2006). “Çıkın-mektup Yahut Bir Mâniniz Yoksa...”. Hece Der., 114-116
(2005). "Seke Seke Ben Geldim". Sonsuzluk Ve Bir Gün Der., 1
(2005). "Sekmeler". Sonsuzluk Ve Bir Gün Der., 2
(2005). "Figüratif Şiir". Sonsuzluk Ve Bir Gün Der., 3
(2005). "Sekmeler". Sonsuzluk Ve Bir Gün Der., 3
(2005). “Edebiyatın Çocukluğu-Çocukluğun Edebiyatı”. Hece Der., 104-105(362-376).
(2005). “İntihâl’den Çalıntı’ya, İntikal’den Alıntı’ya”. Hece Der., 107
(2004). “Edebiyat Ve Eleştiri ‘Bilim’ Olabilir Mi?”. Dergâh Der., 173
(2003). “Tenkid’i Eleştirmek”. Hece Der., 77-79
(2003). “Atlantis’ten Gelen Adam”. Kaşgar Der., 33
(2003). “Deneme’yi Deneme”. Kaşgar Der., 34(47-58).
(2002). "Romanın Hikâyesi". Hece Der., 65-67
(2002). “Edib Tanpınar’dan Edebiyat Tarihçisi Tanpınar’a”. Hece Der., 61(99-114).
(2001). “Dîvan Yolu’ndan Pera’ya Selâmetle…”. Hece Der., 53-55(28-64).
(2001). “Şiir, Şair Ve Sair...”. Hece Der., 53-55(210-226).
(2000). “Türk Edebiyatında Kadın Ağzı”. Edebiyat Güncesi Der., 14
(2000). “İğneyle Kuyu Kazmak Yâhut Osmanlı Periyodiklerinin Bibliyografyasını Yapmak”. Bilge Der., 27
(2000). "Hikâyenin Romanı". Hece Der., 46-47(31-39).
(1999). “Edebiyatın Vitrin Malları”. Ludingirra Der., 10-11
(1998). “Susmanın Ve Söyleşmenin Erdemleri Üzerine Bir Mektup”. Son Duvar Der., 10
(1998). “Neredesin Tanpınar?”. Ludingirra Der., 6
(1998). “Gönülsüz Bir Cevap”. Hece Der., 23
(1997). “Bir Düşkırıklığının Düşü”. Sanat Dünyamız Der., 65
(1995). “Başvuru Kitabınız Başınıza Vurursa...”. Bilge Der., 4
(1995). "İki Gözüm Nüket Kardeşim, Ne Münasebet Bu!”. Kitap-lık Der., 16
(1995). “Müftü-zâde Ahmed Hikmet’in Aşk Mektupları”. Nar Der., 4
(1994). “Millî Mücâdele’de Posta Yolu”. Türk Kültürü Araştırmaları Der., 1-2
(1993). “Koniçeli Mûsâ Kâzım Paşa’nın Hicviyeleri”. Türk Kültürü Der., 361
(1991). “Dâmad Mahmud Celâleddin Paşa’nın Şiirleri”. Türk Kültürü Der., 336
(1990). “Şinâsi’nin Bilinmeyen Bir Şiiri”. Türk Kültürü Der., 330
(1988). “Bir Ütopya Taslağı: Hayât-ı Muhayyel”. Türk Dünyası Araştırmaları Der., 53
(1986). “Yusuf Kâmil Paşa’nın Tercüme-i Telemak’ı”. Türk Dünyası Araştırmaları Der., 45
(1983). “Bir Başka Ömer’in Çocukluğu”. Töre Der., 142
(1982). "Ukbâdan". Töre Der., 130
(1982). “Gül İle Bülbül Bâbında”. Töre Der., 132
(1982). “Türk’te Batı, Batı’da Türk”. Töre Der., 133
(1982). “Türk Müzik Âletlerinde Batılılaşma”. Töre Der., 137
(1982). “Sancı Üstüne Notlar”. Töre Der., 139
(1981). “Tiyatro Açısından İbiş’in Rüyası”. Yeni Sözcü Der., 20
(1981). “Servet-i Fünûn’da Edebî Tenkid”. Yeni Sözcü Der., 25
(1981). "Edebî Zarafet". Töre Der., 121
(1981). “Edebiyatımızda Hakîkatten Uzaklaşma Arzûsu”. Töre Der., 124
(1981). "Tercüme Şiir". Töre Der., 126
(1980). “Üçler-Yediler-Kırklar”. Yeni Dîvan Der., 2
(1980). “Kopuzdan Ezgiler Üzerine-I”. Yeni Dîvan Der., 4
(1980). “Kopuzdan Ezgiler Üzerine-II”. Yeni Dîvan Der., 5
(1979). “Dede Korkud Ve Gençosmanoğlu”. Dîvan Der., 9-10
Ödülleri:

Türk Kültürü Araştırma Ödülü (2007)
En iyi inceleme ödülü (2003)
Konferans, Sempozyum, Panel

“Mümtaz Turhan Ve Kültürel Okur-Yazarlık” Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Aramızdan Ayrılışının 40. Yılında Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sempozyumu(2009)
“Sanatta Mistik/ Tasavvufî Sembolizmin Doğuşu” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat-Din Yakınlaşması(2006)
“Gelenek Bozulurken Mazmun’a Bakış” Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Eski Türk Edebiyatına Modern Yaklaşımlar-I(2006)
“Şifahî Kültürden Yazılı Kültüre Çocuk Edebiyatı Ve Klâsikler” DİB III. Dinî Yayınlar Kongresi(2005)
Hayâl Şiir: Yahya Kemâl Beyatlı Sempozyumu(2003)
“Sanat’tan Bilim’e Edebiyat” GÜ Gazi Sosyal Bilimler Araştırma Ve Geliştirme Derneği Edebiyat İlmi Ve Problemleri Sempozyumu(2003)
“Ahmet Kudsi Tecer, Hayatı Ve Eserleri” GÜ GEF Ahmet Kudsi Tecer'i Anma Günü Toplantısı(2002)
“Türk Edebiyatında Kadın Ağzı” Bilkent Üniversitesi Türk Kadın Roman Ve Öykü Yazarları Sempozyumu(1999)
“Atatürk Ve Edebiyat” GÜ GEF 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Toplantısı(1999)
“Batılılaşma Karşısında Cemil Meriç” Antakya Cemil Meriç-Şair, Yazar, Filozof(1991)Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com