Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Yaşar Kutluay

akademisyen, yazar, çevirmen1931 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Mersin’de tamamladı. Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. 1949 yılında öğrenime açılmış olan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ilk öğrencilerindendir. 1954 yılında bu fakültede Mezhepler Tarihi Kürsüsü'nde asistan olarak göreve başladı. 1958 yılında doktorasını tamamladı. 1964 yılında Doçent unvanını kazandı. Arapça, İngilizce ve Farsça’yı iyi bilen Kutluay İbranice ve İtalyanca’yı da anlardı.

Dinlenmek amacıyla Silifke’nin Taşucu beldesine gitti. 12 Aralık 1969 tarihinde bir balıkçı motoru ile açıldığı Akdeniz’de çıkan bir fırtına sonunda kayboldu. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Evli ve iki çocuk babasıydı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi ve haftalık Devlet dergisinde yayınlanmış çok sayıda ilmi makalesi vardır.

ESERLERİ:

1. İslâmiyet’te İtikadi Mezheplerin Doğuşu
(Ankara 1959)
Doktora tezi olarak hazırlanan, siyasî ve itikadî mezheplerin iki ayrı bölüm halinde incelendiği bu çalışma İslâm mezheplerinin tahlil edildiği bir mezhepler tarihine giriş niteliği taşımaktadır.

2. Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
(meâl, Ankara 1961, Hüseyin Atay’la birlikte).
Baskı tarihleri (1965-1967, 1973, 1981, 1984, 1985)

3. İslâm ve Yahudi Mezhepleri
(Ankara 1965, 1985; İstanbul 2001, 2004)
Yazarın doçentlik çalışması olan eserde, başlangıcından modern döneme kadar ortaya çıkan İslâm ve yahudi mezhepleri ele alınmakta, son bölümde nübüvvet, mehdî-mesîh, rec‘at ve hulûlle ilgili olarak Şiî-gulât fırkalarla yahudi mezhepleri arasındaki benzerlikler üzerinde durulmaktadır.

4. Siyonizm ve Türkiye (İstanbul 1967).

5. Tarihte ve Günümüzde İslâm Mezhepleri (Konya 1968).
Eserde tarihî süreçle bu süreci etkileyen dinî, siyasî, sosyal ve yerel faktörler tahlil edilmektedir.

ÇEVİRİLERİ:

1.İslâm Düşüncesi ve Tarihteki Yeri
(Ankara 1959, 1971, Hüseyin Yurdaydın’la birlikte; De Lacy O’Leary’nin Arabic Thought and Its Place in History [1922] adlı eserinin çevirisidir)

2.İslam’da Felsefe Tarihi
(Ankara 1960, 1963, 2000; T. J. de Boer’in Geschichte der Philosophie im Islam [1901] adlı kitabının Muhammed Ebû Rîde tarafından yapılan Arapça tercümesinden çeviridir);

3.Sapıklarla Dinsizlerin Çeşitli Mezhepleri
el-Fıraḳu’l-müfteriḳa beyne ehli’z-zeyġ ve’z-zendeḳa (Ebû Muhammed Osman b. Abdullah b. Hasan el-Irâkī el-Hanefî’ye ait eserin önce ilmî neşri yapılmış [Ankara 1961], ardından Türkçe’ye çevrilmiştir, Ankara 1962).

4.Hasan Basri’nin Kader Hakkında Halife Abdülmelik bin Mervan’a Mektubu (Lütfi Doğan ile birlikte Arapça’dan)

MAKALELER

1.“Yusuf Ziya Yörükân’ın Makaleleri” (AÜİFD, III/1-2 [1954], s. 93-95),

2.“Mezhepler Tarihi Yönünden Said Nursi ve Nurculuk” (İTED, III/3-4 [1959-1960], s. 211-226; ayrı basım, İstanbul 1966),

“İbâdîlere Ait Bazı Metinler” (AÜİFD, XV [1967], s. 141-149),

3.“Yahudi Milliyetçiliğinden Alacağımız Dersler” (TY, VII/1-2 [1968], s. 343-344),

4.“Okullarda Din Eğitimi ve İmam-Hatip Okulları” (Devlet Mecmuası, Ankara 21 Nisan 1969)
HAKKINDA YAZILANLAR

1.Yüksek lisans tezi-YAŞAR KUTLUAY’IN MEZHEPLER TARİHÇİLİĞİ (Ümmügülsüm ŞENTÜRK)

2.Bir adam, bir kitap ve bir ölüm... - Dücane Cündioğlu
HAKKINDA YAZILANLAR

İSLAM ANSİKLOPEDİSİ YAŞAR KUTLUAY MADDESİ
ÜMMÜGÜLSÜM ŞENTÜRK

18 Şubat 1931’de Mersin’in Silifke ilçesinde doğdu. En az üç asırdan beri burada oturan Türkmen kökenli tanınmış bir aileye mensuptur. İlk ve orta okulu Silifke ve İçel’de, liseyi Ankara’da okudu. 1949’da açıldığında kaydolduğu Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden 1953’te birincilikle mezun oldu. Ankara İmam-Hatip Lisesi’nde on ay kadar öğretmenlik yaptıktan sonra 1954’te mezunu olduğu fakültede Yusuf Ziya Yörükân’ın başında bulunduğu İslâm Mezhepleri Tarihi Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başladı. 1958’de “İslâmiyet’te İtikadî Mezheplerin Doğuşu” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

Şubat 1959’da Arap dili ve edebiyatı üzerine ihtisas yapmak için bir yıl süreyle Bağdat’a gitti. Dönemin Türk hükümeti Musul bölgesinde tampon bir Türk devleti kurmak istiyordu. Irak ordusunda görev yapan Türk asıllı albay Nazmi Tabakçalı bu amaçla emrindeki askerlerle Irak hükümetine karşı bir darbe yapmayı planlamıştı. Bunu haber alan Irak hükümeti albayı ve emrindeki askerleri öldürdü. Olayın ardından Irak’taki gelişmelerin aslını öğrenmek isteyen Türk hükümeti güvenilir bir kişi olarak Yaşar Kutluay ile temas kurdu. Kutluay, Irak’ta edindiği üst düzeyde dostları sayesinde Türk hükümetine önemli bilgiler ulaştırdı; ancak bu husus anlaşılınca Haziran 1959’da Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı.

1960-1961 yıllarında Hüseyin Atay’la birlikte Kur’ân-ı Kerîm meâli hazırladı. 1961’de İbrânîce öğrenmek için gittiği Kudüs İbrânî Üniversitesi’nde İbrânîce öğreniminin yanı sıra Yahudilik üzerine araştırmalarda bulundu. 1964’te “İslâm Mezhepleri ile Yahudi Mezhepleri ve Mukayeseleri” adlı tez çalışmasıyla doçent oldu. Aynı yıl Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’nde İslâm dini ve mezhepleri tarihi öğretmenliğine tayin edildi. Aralık 1966’da bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla bir yıl süreyle İngiltere’ye gitti. Burada kendi çalışmaları dışında, dillerini ve geleneklerini unutmaya başlamış olan Kıbrıslı Türkler’in millî bilincini uyandırmak gayesiyle çeşitli faaliyetlerde bulundu. Aynı dönemde siyonizm konusuyla da ilgilenen Kutluay, bir yahudi devleti kurma fikrini ortaya atan siyonist lideri Theodor Herzl’in (ö. 1904) hâtıratını okudu. Türkiye’ye dönünce hâtıratın Osmanlı Türkiyesi’yle ilgili bölümlerini Türkçe’ye çevirerek Siyonizm ve Türkiye adıyla yayımladı. Bu kitabı hazırlama aşamasında İsrail Büyükelçiliği’nin dikkatini üstüne çeken Kutluay baskılara rağmen kitabı yayımlamaktan vazgeçmedi. 1969’da profesörlük için yeni bir eser üzerinde çalıştığı sırada bayram vesilesiyle gittiği Silifke’de 12 Aralık sabahı altı arkadaşıyla birlikte bir balıkçı motoruyla çıktığı Akdeniz gezisinden bir daha geri dönmedi. Ailesi, günlerce süren aramalara rağmen tekneye ve cesetlere dair herhangi bir iz bulunamayınca olayın basit bir tekne kazası olamayacağına inandı. Altı ay sonra bulunan teknede yapılan incelemeler de geride birçok soru bıraktı. Türkiye’nin yetiştirdiği önemli akademisyenlerden biri olan Yaşar Kutluay’ın ölümü Türk üniversiteleri ve toplumu için büyük bir kayıp olarak değerlendirilmiştir.

Yaşar Kutluay’ın kendi alanına yaptığı katkıların başında çalışmalarında kullandığı karşılaştırma metodu gelmektedir. Din ve mezheplere (milel-nihal) dair kitapların objektif bakış açısıyla yazılmadığına dikkat çeken Kutluay, bu eserlerin aynı dönemde yazılmış başka alanlardaki eserlerle karşılaştırılarak okunmasının gerektiğini ifade etmiş ve kaynakları bu metot doğrultusunda kullanmıştır. Kaynak tenkidi konusunda son derece titiz davranmış, mezhepler tarihi alanında en güvenilir kaynak olarak Şehristânî’nin eserini göstermiştir. Hz. Peygamber döneminde müslümanlar arasında herhangi bir ayrılığın ortaya çıkmamış olmasından hareketle, mezheplere dair hadislerin sonraki devirlerde görülen mezhep kavgalarından doğduğunu belirtmiştir. Kelâmî tartışmaları ve mezhep cereyanlarının hıristiyan kaynaklı olduğu iddiasını kabul etmemiş, bunun asıl sebebinin İslâm toplumunun yapısı ile Kur’ân-ı Kerîm’in ortaya koyduğu tefekkür hürriyetine dayanan yeni bir zihniyetten kaynaklandığını söylemiştir. Kur’an’a başvuranların kendi görüşlerini destekleyecek fikirler bulması mümkün olduğu gibi mezhepler de görüşlerini destekleyen âyetler bulmakta zorlanmamıştır. Ancak Kutluay’ın kendi yazılarına bakıldığında normatif denebilecek bir bakış açısıyla karşılaşılmaktadır. Ehl-i sünnet’i esas kabul eden ve Hâricîlik’le Şîa’yı ilk tefrika hareketleri şeklinde değerlendiren Kutluay’ın Ehl-i sünnet karşıtlarının müteşâbih âyetlerden hareketle fikirlerini savundukları yönündeki görüşü bu çizgiyi ortaya koymaktadır.

Türkiye’de yürütülen misyonerlik faaliyetleri üzerinde de duran Yaşar Kutluay, misyonerlerin ülkede dinî eğitim görmemiş gençleri, aydınları ve köylü halkı hedef aldıklarını ileri sürmüş, buna karşı tedbir alınması gerektiğini belirtmiştir. Bu bağlamda müslüman din adamları Yahudilik ve Hıristiyanlık hakkında bilgilendirilmeli, her iki dinle İslâmiyet arasındaki münasebetler tesbit edilerek değerlendirilmelidir. Ayrıca İslâm’ın ilk dönemlerinde mezheplerin iktidar için dini istismar ettiklerine, modern çağda ise Batılı devletlerin İslâm mezhep ayrılıklarını kendi yararları için kullandıklarına dikkat çekmiş, müslüman toplumların dinin siyasete alet edilmesinden dolayı sıkıntı yaşadığını ifade etmiştir. Kutluay toplumdaki hurafelerle de mücadele etmek gerektiğini, bunun için iyi bir din eğitiminin şart olduğunu dile getirmiştir. Çeşitli yazılarında ideal müslüman kimliği üzerinde de durmuş, iman esaslarını kabul eden kimsenin Müslümanlığın sadece asgari yönünü yerine getirdiğini, ahlâkî alanı ilgilendiren asıl yükümlülüğün daha sonra başladığını, bunun da diğer insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirmekle gerçekleşeceğini söylemiştir.


BİBLİYOGRAFYA

Yaşar Kutluay, İslâm ve Yahudi Mezhepleri, Ankara 2001, s. 20, 286-294; a.mlf., İslâmiyet’te İtikadi Mezheplerin Doğuşu, İstanbul 2003, s. 12-55, 73, 77, 95-120, 146; a.mlf., Tarihte ve Günümüzde İslâm Mezhepleri, İstanbul 2003, s. 46-67, 147, 154-158; a.mlf., Siyonizm ve Türkiye, İstanbul 2005, M. Kâmil Kutluay’ın yazısı, s. 5-8; a.mlf., “Mezhepler Tarihi Yönünden Said Nursi ve Nurculuk”, İTED, III/3-4 (1959-60), s. 211-226; a.mlf., “Kur’an’a Göre İman Esasları Adlı Eser Hakkında”, Diyanet İlmî Dergi (1961), Ankara 1962, s. 251-254; a.mlf., “Eski Tehlikenin Yeni Yönü”, a.e., IV/7-8 (1965), s. 106-110; a.mlf., “Türkiye’de Din Eğitimi”, Devlet Mecmuası, Ankara 7 Nisan 1969, s. 8; Ümmügülsüm Şentürk, Yaşar Kutluay’ın Mezhepler Tarihçiliği (yüksek lisans tezi, 2009), AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, tür.yer.; Süleyman Tülücü, “Yıllar Sonra Bir İlim Adamının Ardından: Doç. Dr. Yaşar Kutluay: Hayatı ve Eserleri”, Diyanet Dergisi, XX/4, Ankara 1984, s. 23-29.Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com