Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Rahim Cavadbeyli

gazeteci, yazar


Rahim Cavadbeyli (Javadpour)1 Temmuz 1976 tarihinde İran’ın Tebriz şehrinde Karadağ kökenli bir Türk ailesinde doğmuştur.

ÖĞRENİM DURUMU:

Rahim Cavadbeyli, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini 1983 ile 1997 yılları arasında İran’ın Tebriz Kentinde tamamlamıştır.

Lisans ve Yüksek Lisansını 2003 ile 2008 yılları arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de AMAKA Enstitüsü’nde Hukuk ve Uluslararası Hukuk alanında yapmıştır.

II. Yüksek Lisansını 2016 ile 2019 yılları arasında, Uluslararası İlişkiler alanında Ankara Gazi Üniversitesi’nde yapmıştır.

İyi düzeyde Türkçe (İran, Azerbaycan, Gürcistan, Irak ve Türkiye Türkçeleri) ve Farsça bilen Rahim Cavadbeyli, orta düzeyde de İngilizce ve Arapça bilmektedir. Rahim Cavadbeyli ayrıca Osmanlı Türkçesini ileri seviyede okumakta ve yazmaktadır.

Rahim Cavadbeyli, ilkokul yıllarından itibaren ailesiyle birlikte halıcılık ve halı ticareti ile
uğraşarak aile bütçesine katkıda bulunan ve aile sorumluluğu taşıyan bir kişiliği olmuştur.

UZMANLIK ALANI:

İran, Güney Kafkasya, Ortadoğu ve Türk dünyası ile ilgili kendisini ileri düzeyde yetiştirmiş bir Siyasi Tarih Uzmanı ve bir değerli Stratejist olan Rahim Cavadbeyli, Türk Dünyası özellikle İran Türklüğü ve tarihi konusunda geniş ve derin akademik kültüre sahiptir.

SİYASİ ÇALIŞMALARI:

Siyasi çalışmalarından dolayı İran’da baskı altına alınan ve yargılanan Rahim Cavadbeyli, 2003 yılında ülkeyi terk ederek Azerbaycan Cumhuriyeti’ne iltica etmek zorunda kalmıştır.

1996 yılında, mücadeleci kişiliği ile İran Türkleri Millî Hareketi’nin ileri gelenlerinden olan Rahim Cavadbeyli, 1998-1999 yılları arasında Tebriz’de “Azadlık Uğrunda Mübarize-Mücadele” dergisinin kuruculuğunu yaparak başyazarlığını yürütmüştür.

İran Türkleri tarihi hakkında araştırmaları ile ünlü Türk tarihçisi Prof. Dr. Muhammed Taki Kirişçi’den dersler almış ve onun yanında İran Türk tarihi hakkında geniş çalışmalarda bulunmuştur.

1997 yılında Türk Milliyetçisi arkadaşları ile birlikte Tebriz’de Millî Hareket Kuruluşu’nu (MHQ ) kurarak faaliyetini devam ettirmiştir.

1998 yılında aynı arkadaşları ile birlikte Millî İslâmi Hareket’i (MİH) kurarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

1999 yılında Tebriz’de Türk Milliyetçi arkadaşları ile birlikte Azerbaycan Millî Azatlık Hareketi’ni (AMAC) kurarak İran’da Türklerin milli haklarının elde edilmesi ve Türk dilinin resmi, hukuki ve zorunlu devlet dili olması uğrunda mücadelesini sürdürmüştür.

2000 yılında Tebriz’de “İLGAR/ VAKUR” adlı sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu yapmıştır.

2003 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti’ne iltica ettikten sonra Azerbaycan ve İran Türklüğü konularındaki faaliyetlerine Azerbaycan’da da hukukçu, yazar ve araştırmacı kimliği ile devam etmiştir.

2009 ile 2011 yılları arasında Azerbaycan’da İranlı Mülteciler Derneğini kurarak, 16 ay BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği - UNHCR) Bakü Temsilciliğinde bulunmuştur.

Azerbaycan’da sekiz yıl mülteci olarak kalan Rahim Cavadbeyli’nin 17 Aralık 2003 tarihinde kaldığı yer kundaklanarak yakılmış, kendisi de yaralı olarak kurtulmuştur. Uzun süre hastanede yatılı olarak tedavi almıştır. Akademik çalışmalarının çoğunu burada kaybetmesine rağmen Türklük için çalışmaktan bir an geri durmamıştır.

Azerbaycan’da yaşama şartları ağırlaşınca 17 Ağustos 2011 tarihinde Araştırmacı statüsüyle Gürcistan’a yerleşmek zorunda kalmıştır. Gürcistan’da kaldığı iki yıl boyunca yazar ve Araştırmacı gibi faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Gürcistan’da yapmış olduğu alan çalışması sonucu “Gürcistan Türklerine Yönelik Türk-İslam Konsepti” adlı kitabı yayınlanmıştır.

Rahim Cavadbeyli, Gürcistan’da yaşama şartları ağırlaşınca Mayıs 2013 tarihinden itibaren Türkiye’ye iltica etmek zorunda kalmıştır. Azerbaycan ve Gürcistan’da yaptığı akademik çalışmalarını Türkiye’de de devam ettirmektedir.

Rahim Cavadbeyli’nin Akademik ve Siyasi kimliği ile yanı sıra burada değinilmemiş İran’da, Kafkasya’da ve Türkiye’de derin, geniş ve ağır bir mücadele, sürgün ve hapis hayatı olmuştur.

KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI:

Rahim Cavadbeyli, “Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi”, “Millî Düşünce Merkezi”, “MİSAK – Milli Stratejik Araştırma Kurulu” ve benzeri merkezlerde Türk Dünyası, Kafkaslar ve Ortadoğu uzmanı olarak çalışmıştır.

Hâlâ Millî Stratejik Araştırma Kurulu’nda (MİSAK) Türk Dünyası ve Ortadoğu uzmanı olarak bulunmaktadır.

Türkiye’de yayınlanan Devlet, Türk Yurdu, Yeni Düşünce, Referans (Almanya) ve Turan dergileri ile Azerbaycan, Gürcistan, İran ve değişik ülkelerde yayınlanan dergilerde akademik çalışmaları yayınlanmaktadır. Çoğu araştırma ve söyleşileri, bölgesel yayın yapan televizyonlar ile çeşitli uluslararası medya kuruluşlarında yayınlanmıştır.

İleri derecede Osmanlı Türkçesini bilen Rahim Cavadbeyli, Osmanlı arşivlerinde Türk dünyası ile ilgili araştırmalar yapmakta ve çalışmaktadır.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türk Edebiyatının Dışa Açılımı Projesi” dâhilinde Türk
edebiyatının ve eserlerin yurtdışında tanıtılması kapsamında yüzü aşkın kitabın Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Irak’ta yayın koordinatörü, başyazarı veya çevirmeni olarak eserlerin basımını sağlamıştır. Hâlâ bu faaliyetlerini genişletilmiş biçimde devam ettirmektedir.

AKADEMİK ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER:

Rahim Cavadbeyli, Türk tarihi ile ilgili Türk Dünyası, Kafkaslar, İran ve Ortadoğu konusunda yüzü aşkın akademik çalışmalar hazırlamıştır. Bunların çoğunu dergilerde ve kitap olarak yayınlamıştır.

Çalışmalarından bazıları şöyledir:

- Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’nin 5/ beş bin sayfalık “Ortadoğu” projesinin 740 sayfalık “İran Dosyası” koordinatörlüğünü yapmıştır: Ocak-Haziran 2016. Yıl / 22 İSSN1300-4174;

- “İran’da Türk Egemenliğinin Yitirilmesinde Hıristiyan Dünyasının Rolü” adlı çalışması İran ve Azerbaycan’da Azerbaycan Türkçesinde yayınlanmıştır;

- İran ve Azerbaycan Türklüğünü Kapsayan “Tebriz Merkezli Türk Düşünce Sistemi” adlı hacimli eserinin bir kısmı İran ve Azerbaycan’da yayınlanmıştır;

- “Azerbaycan Türklüğünün Mağlubiyet Sebepleri” adlı çalışması İran ve Azerbaycan’da iki dilde yayınlanmıştır;

- “Çağdaş Tarihimiz, Millî Hareketimizin Maksat ve Stratejisi” adlı çalışması İnternet Kitap olarak yayımlanmıştır;

- “Gürcistan Türklerine Yönelik Türk-İslam Konsepti” adlı eseri Gürcistan’da yayınlanmıştır. Devlet dergisi, Ocak-Şubat 2015. Yıl, 457. SAYI;

- “Dünden Bugüne Gerçek İran” çalışması üç dilde (Azerbaycan Türkçesi, Türkçe ve Farsça), Azerbaycan, Türkiye ve İran’da yayınlanmıştır. Yeni Türkiye, Orta Doğu Özel Sayısı, İV Cilt;

- “İran’da Siyasî Türklüğün Doğuşu ve Her Yönüyle Millî Hareket” başlıklı çalışması, Azerbaycan, İran ve Türkiye’de yayınlanmıştır. Devlet Dergisi, Temmuz-Ağustos 2015. Yıl, 460. Sayı,

- “Göç ve Açlık Etmenlerinin İran’da Türk Egemenliğinin Kaybedilmesindeki Rolü” adlı eseri üç dilde İran, Azerbaycan ve Türkiye’de yayınlanmıştır. Devlet Dergisi, Eylül-Ekim 2015 Yıl, 461. Sayı;

- “Orta Doğu’ya Dayatılan Kürt Ayrılıkçılığı Nasıl Ortadan Kaldırılabilir?” adlı çalışması üç dilde Azerbaycan, İran ve Türkiye’de yayınlanmıştır. Devlet Dergisi, 462. Sayı, Kasım-Aralık 2015;

- “Kürtlerin Kökeni” adlı eseri Türkiye’de yayınlanmıştır. Bu eser İran, Azerbaycan ve Irak’ta yayın aşamasındadır.

- “Türk Dünyasında Soykırım ve Etno-Jeopolitik İnhilal” adlı akademik çalışması Türkiye’de yayınlanmıştır. Turan dergisi, Sayı 25, yıl 2016;

- “Tarih Bilimci Prof. Dr. Kirişçi ve Nasir Purpirar’ın Eserleri Üzerinden İran Tarihinin Gerçek Yüzü”, Yeni Türkiye, Ortadoğu Özel Sayısı, IV Cilt, 22. Sayı, 85 Ocak- Haziran 201, İSSN:309.4174;

- “İran’ın Etnik Yapısı ve siyasi Türklüğün Yeniden Doğuşu”, Yeni Türkiye, Ortadoğu Özel Sayısı, IV Cilt, 22. sayı, 85 Ocak-Haziran 2016;

BASIM AŞAMASINDA OLAN ESERLERİ:

- İran’da Türklüğün İnhilal Sebepleri
- Türk Dünyasında Soykırım ve Etno-Jeopolitik İnhilal
- İran’da Soykırım ve Etno-Jeopolitik İnhilal
- Prof. Dr. Kirişçi ve İran Türkleri
- Gürcistan Türklerine Yönelik Türk-İslam Konsepti
- İran’ı Persleştiren Süreç
- 16-20 yüzyılları arasında Osmanlı - Safevi, Avşar, Gacar İlişkileri ve Kürtler
- “Hazar Devleti, Gazneli-Selçuklu-Harezmşahlı Devletlerinin Selefi”Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com