Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Aydın Dağpınar

yazar1947 yılında Ankara'da doğdu.

Aile Ortamı: Diğer devlet memuriyetlerinin yanısıra, Afganistan Krallığı tensibi ile Kâbil Hukuk ve Siyasi İlimler Fakültesi (1938) kurucu Dekanı Prof. Mehmet Ali Dağpınar ile; Ürgüp ve Niğde eşrafından Azâ Ahmet Naim Efendi'nin torunu Zeynep Dağpınar'ın (Alpaslan) mahdumu.

Eğitimi: İlk, orta ve lise tahsilini T. Eğ. D. Ankara Maarif Koleji'nde yaptı. (1966) Ankara Üniversitesi S.B.F giriş imtihanını kazanarak iki yıl bu fakültede öğrenim gördü. (1967 – 1969)

Avusturya Graz Üniversitesi'nde bir akademik yıl Almanca öğrenimi görerek Alman dili sertifikası aldı. (1969 - 1970).

İngiltere Hull Üniversitesi'nde sosyal antropoloji ve sosyoloji öğrenimi görerek lisans diploması aldı. (1970 – 1974)

Kanada, Victoria B.C Üniversitesi Yüksek Lisans Fakültesi'ne antropoloji bursu kazandı. (1976 - ...)

Avusturya, Slazburg Amerikan Etüdleri Semineri'ne burs kazanarak ve çalışmalara katılarak 201. Dönem sertifikasına lâyık görüldü. (1980).

İş Hayatı: Çalışma Bakanlığı'nda memuriyet. (1975)
Önce İzmir Ege Ordu Karargâhı'nda, müteakiben Ankara Milli Güvenlik Kurulu Gnl.Sekreterliği'nde yedek subaylık. (1977 – 1979) İstanbul Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi'nde sosyal antropoloji, dilbilim ve tercüme dalında öğretim görevliliği. (1982 – 1984) Ankara Dış Politika Enstitüsü'nde Müdür Muavinliği. (1986)

Bildiği Diller: Türkçe (ana dil), İngilizce (ikinci dili), Almanca, Osmanlıca.

Hobileri: Klasik müzik bağımlısı; kış sporları meraklısı ve eski amatör kayakçı. Şeref Akdik'in ve Hikmet Onat'ın eski özel öğrencisi, Türk – Amerikan Derneği'nde (1978), İş Bankası Sanat Galerisi'nde (1983 – 1987) ve Vakıfbank Sanat Galerisi'nde (1996) resim sergisi; Ankara Etnografya Müzesi'ne kayıtlı eski eser koleksiyoneri.

Seyahatleri: İskoçya'ya, Kanarya Adaları'na, Kanada'ya, İsrail'e ve Avrupa kıtasının bir çok ülkesine 1965 yılından beri defalarca seyahat.

Üyelikleri: İngiltere Kraliyet Antropoloji Enstitüsü eski üyesi (1982 - ...); Ankara Türk – Amerikan Derneği Yönetim kurulu eski üyesi (1989 – 1991); Ankara İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) faâl üyesi (2011 - ...); bazı klüplerin (Ankara Koleji Mezunları Derneği, Kanada, Ankara Büyükelçiliği, Beaver Club gibi.) eski üyesi ve en seçkin muhitler müdavimi.


NEŞRİYATI

I) Kitapları ve Kitaplarda Yayınlanan Bahisleri

1- "Lisanın Çapraşıklığı" Milli Gelişmede İletişimin Rolü, Robert Graff (Mass: ??? Yayınları Inc. 1982)

Salzburg Amerikan Etüdleri Semineri'nin 1980 tarihli 201 Numaralı Dönemi'ne yukardaki kitapta bir bahis olarak yayınlanmak üzere verilen tebliğde müellif, Türkiye'nin dil devrimi vetiresini olumlu ve olumsuz yönleri ile özetliyor ve dilin bir toplumun medeniyet seviyesini doğrudan yansıttığını ve milli birliğin en zaruri çimentosu olduğunu belirtiyor. Yazar, bidayette iyi niyetle ve Atatürk devrimleri meyanında ele alınan, Türkçe'nin Arapça ve Farsça menşeli kelimelerden aşındırılarak sadeleştirilmesini hedefleyen "dil devrimi", epeyce zamandışı hangi maksada hizmet ettiği pek belli olmayan siyasi mülâhazalarla tağşiş edilmektedir.

Bu itibarla, bir çokları için ideolojik ve siyasi temayülüne göre "sözüm ona entellektüel" bir jargondan başka bir şey olmayan "öz Türkçe" ile, bunun alternatifi alarak görülen ("İstanbul Türkçesi"de denilen) "müesses Türkçe" arasında bir tercih meselesi olarak görülegelmiştir.

Bu çekişmenin Türk dili üzerinde bir dizi ve geniş mıkyasta zararları olmuştur. Evvelâ, yekdiğerinin alternatifi olarak, görülen bu iki ayrı anadili anlayışı taraflardan birini tedai ettirmeyen – ve bu yüzlere münakaşanın milzakında yer almayan -alanların gözden kaçmasına ve bunlarla ilgilenilmemesine yol açmıştır. Bu yüzden, bu birbirine paralel ve birbirini yatay olarak dışlayan norm sistemlerini dikine kesen sehivler ve dil yanlışları yaygınlaşmış ve bir ölçüde fosilleşmiştir. Saniyen, yetkili merciler bu meseleyi ilmi esaslara göre ele almak yerine ancak tarafları bir orta yolda ve karşılıklı tavizlerle uzlaştırma cihetine giderek çözümlenebilecek sonu gelmez bir polemik olarak görmüşlerdir. Bu tavır özleştirmede aşırıya kaçmadan ve "bir orta yol" gibi basma kalıp beylik sözlerde açık seçik görülmektedir.

Müellife göre, böyle bir anlayışın hiçbir ilmi geçerliliği yoktur. Çünkü doğru ile yanlışın ortalaması alınamaz.

2- Türkçe – İngilizce, İngilizce – Türkçe Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (İstanbul: Minnetoğlu Yayınları, 1982)

Bu küçük kitap, gayretli öğrencilere, mütercimlere ve meraklı amatörlere hitap etmektedir.

3- Tıpkı ve Benzer Türk – İngiliz, İngiliz – Türk Atasözleri ve Deyimleri (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1996)

Bu ansiklopedik sözlük bir öncekinin genişletilmiş ve gözden geçinilmiş bir versiyonu olup sıradan bir sözlükten daha fazlasını sunuyor olmakla diğerlerinden ayrılmaktadır.

4- Afganistan Krallığı, Kâbil Hukuk ve Siyasi İlimler Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Mehmet Ali
Fuat Dağpınar (Ankara: Akademi Yayınevi, 2011)


Bu muhtasar kitap 20. asırda Türk – Afgan – Pakistan münasebetlerini M.A.F. Dağpınar'ın özgeçmişi çerçevesi içerisinde ve belgelere dayanarak inceleyen akademik bir çalışmadır ve adı geçen ülkenin modern tarihlerindeki bazı müphem ve meçhul noktaları aydınlatmaktadır. [Siparişler P.K.62, Çankaya 06552 – Ankara adrese yapılabilir.]

5- İngilizce Karşılıkları ile Atasözleri ve Deyimler (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2017)

Bu devasa araştırma kültürler arası ve disiplinler arası bir çalışmadır ve 1700 (binyediyüz) den fazla "kalıplaşmış halk sözü" nün herbirinin sosyal tarihleri ve etimolojileri ile birlikte ve her iki dildeki atasözlerini ve deyimleri ilk kez antropolojik zaviyeden ele almaktadır. Bu ansiklopedik sözlük Türkiye'de bu alanda bugüne kadar yayınlanan kitapların en mükemmelidir.

6- Büyükdedem Ürgüplü Âzâ Ahmet Naim Efendi (1850 - 1929)

Bu risâle, şayân-ı takdir icraati ve bilgi ve tecrübe terakümü ile tefessüt eden ve hâfızalara bu şekilde kazınan bir ???, Osmanlı Türkiye'sinin son kadılarından (hâkim-üş şer'ilerinden) birinin, muhtasar bir hayat hikâyesidir. Başka görevlerinin yarısına Ürgüp Mahkeme-i Bidayet üyeliği de yapan bu zatın biyografisi bir kitapçığa sığdırılmaya çalışılmıştır.

7- Ankara Hacettepe Hastanesi'nde Medikal ve Paşamedikal Malpraktis ile Hasta Hakları İhlâlleri

Bundan birbuçuk yıl öncesine kadar "tıbbî hatâ" ve "hastane enfeksiyonları" gibi ibarelerin ne anlama geldiklerini bilmek şöyle dursun, adlarını dahi duymamıştım.Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com