Mustafa Fevzi Sarhan ( 1875)- (1933)
bakan, milletvekili


Mustafa Fevzi Efendi (Sarhan)


Efendizâde1875 yılında Manisa Akhisar'da doğdu. İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi.

İttihat ve Terakki üyesi oldu. Osmanlı Meclisi Mebusanı’na Saruhan (Manisa) milletvekili seçildi (1912-1919).

Kurtuluş Savaşı boyunca Anadolu ve Rumeli Müdafayı Hukuk Cemiyeti üyesi olarak Milli Mücadele’ye katıldı.

2. ve 3.Dönem Manisa milletvekili seçildi. Ölümüne dek mecliste yer aldı.

Birinci Ali Fethi Bey (Okyar) ve Birinci İsmet Paşa (İnönü) hükümetlerinde (1923-1924) Şer’iyye ve Evkaf (Diyanet ve Vakıflar) Vekilliği yaptı.

İsviçre Medenî Kanunu’nun TBMM’de kabulü için yoğun çaba gösterdi.

Tedavi için gittiği Paris’te 19 Eylül 1933 tarihinde vefat etti.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)