Mustafa Kamil Dursun ( 1878)- (1951)
İzmir Eski Milletvekili1878 yılında İzmir'de doğdu. Lise mezunudur. Özel eğitim aldı. İzmir Düyun-u Umumiye Tahrirat Kalemi Mümeyyizliği, Düyun-u Umumiye Muhasebe Aşar Mümeyyizliği, İzmir Ziraat Bankası Evrak Mukayyitliği, Aydın İli Mektupçuluğu, İzmir Belediyesi Üyeliği, Müdafaa-yı Hukuk Teşkilatı Üyeliği, İzmir Pamukçular Anonim Şirketi Müdürlüğü yaptı.

2,3,4,5 ve 6. Dönem İzmir İzmir Milletvekili oldu. 3. Dönem TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

4 Şubat 1951 tarihinde vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)