Cabir bin  Abdullah
sahabeEnsardan önemli bir isimdir. İkinci Akabe Anlaşması'na babasıyla katıldı. Bedir ve Uhud savaşlarında yaşı küçük idi. Diğer onsekiz savaşta bulundu. Ömrünün sonuna doğru gözleri kör oldu. Halife Yezid'in kumandasındaki orduyla İstanbul muhasarasında bulundu. 77 yılında 95 yaşında vefat etti.

Medine'de medfun olduğu (Mevdu'atül-ulum) 648. ci sahîfede yazılıdır. Koca Mustafa Paşa'nın yapdırdığı cami ve türbe, başka bir Cabir için olmalıdır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)