İmam  Mansur - (13.4.1794)
Kafkas direnişçisi1748 yılında Sunc Irmağı'nın yanındaki Aldı köyünde doğdu. Asıl adı Uşurma'dır. Ailesinin ikinci çocuğu. Küçük yaşlarda çobanlık yaptı. Daha sonra Dağıstan'daki bilginlerinden öğrenim gördü. Yurduna dönüşünde camilerde imamlık yapmaya başladı.

Rusların "güneye doğru yayılma" planları, Katerina ve Deli Petro'nun vasiyetleri arasında yeraldı. İmam Mansur, Kafkasya'yı yavaş yavaş saran Rus tehlikesini gördü. Cami cami dolaşarak vaazlar verdi.

Ünü kısa zamanda yayıldı. 1783 yılında 61 yaşında yayınladığı bildirilerle Ruslara karşı cihat ilan etti. İkna kabiliyetiyle kısa zamanda büyük bir direniş başlattı.

Bütün Müslümanları Ruslara karşı mücadeleye çağırdı. Kendisine katılan 10 bin kişilik bir kuvvetle Rusları Terek nehrinin ötesine atmayı başardı. 1786 yılında Küçük Kabarday Bölgesi'ni işgalden kurtardı.

Rus kuvvetleri 1791 yılı Haziran ayında General Gudaviç komutasında 2 tümen, 54 süvari bölüğü, 150 top, sayısız cephaneyle Anapa'yı aldı.

Ağır yaralı olarak Ruslara esir düştü. Schlüsselburg kalesi zindanına kapatıldı. Sürekli zincire vurularak işkence altında tutuldu. 13 Nisan 1794 tarihinde idam edildi.

İmam Mansur'un 1783 yılında başlayan imamlığı 1791 yılına kadar 8 yıl sürdü.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)