Ömer Çaha ( 1964)
akademisyen, yazar1964 yılında Van'ın Erciş ilcesinde doğdu. 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans, 1990 yılında da doktoraya başladı. Aynı yılın Ekim ayında TC. Başbakanlığı'nda uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Burada iki yıl çalıştıktan sonra istifa edip Bilkent Üniversitesi'nde doktora yaptığı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1993 yılında doktorasını tamamladı.

Kırıkkale Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 1996 yılında bu üniversitede iken doçentliğini aldı. Kırıkkale Üniversitesi'nden ayrıldığı Ağustos 1999 tarihine kadar burada bölüm başkanlığı görevinde bulundu. Ağustos 1999'dan itibaren Fatih Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde çalıştı. Sırasıyla bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı ve dekanlık görevlerinde bulundu. 2004 yılında profesörlüğe yükseldi. 2004-2008 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. 2012 Nisan ayında bu kurumdan ayrılarak Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi oldu.

Aynı zamanda edebiyatla da uğraşan Ömer Çaha'nın "Mevsimin Adı Barış", "Karda Yalın Ayak" adında iki şiir kitabı ile "Aşk ve Ölüm" adında bir romanı yayınlanmıştır.

ESERLERİ:

1.Ömer Çaha, Civil Woman: An Indigeneous Look at Women and Civil Society in Turkey (yayınlanacak)
2.Ömer Çaha ve Havva Çaha, Yerelde Tango: Kadın Örgütleri ve Yerel Demokrasi, Ankara: Orion, 2012
3.Ömer Çaha ve Michelangelo Guida, Türkiye’de Seçim Kampanyaları, Ankara: Orion, 2011
4.Ömer Çaha ve Diğerleri, Türkiye’de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum ve Demokrasi, Ankara: Liberte, 2011
5.Ömer Çaha, Karda Yalın Ayak (Şiir), Ankara: Orion, 2011
6.Ömer Çaha, Sivil Kadın: Türkiye'de Kadın ve Sivil Toplum, İstanbul: Savaş Yayınları, 2010
7.Ömer Çaha, Aşk ve Ölüm (Roman), İstanbul: Popüler Kitaplar, 2009
8.Ömer Çaha, Türkiye'de Seçmen Davranışı ve Siyasi Partiler, Ankara: Orion, 2008
9.Ömer Çaha, Bitmeyen Beraberlik: Modern Dünyada Din ve Devlet, İstanbul: Timaş Yayınları, 2008
10.Ömer Çaha, Siyasi Düşüncelere Giriş, İstanbul: Dem Yayınları, 2008
11.Ömer Çaha and others, Women and Politics: Class Differences in Feminism, Zagrep: Zenzka Infoteka, 2008
12.Ömer Çaha ve Havva Çaha, Armutçuk Köy Araştırması, İstanbul: Deyam, 2008
13.Ömer Çaha, Dört Akım Dört Siyaset (Dördüncü Baskı), Ankara: Orion, 2007
14.Ömer Çaha, Aşkın Devletten Sivil Topluma (Dördüncü Baskı), İstanbul: Plato Yayınları, 2007
15.Ömer Çaha, Sivil Toplum, Aydınlar ve Demokrasi (İkinci Baskı), İstanbul: Plato Yayınları, 2007
16.Ömer Çaha (Der), Türkiye'de ve Dünyada Aile, İstanbul: Ensar 2006
17.Ömer Çaha, Peter Terem (Der.), Process of EU Enlargement in the 21st Century: New Challenges, Banska Bystrica: University of Matej Bel, 2005
18.Ömer Çaha ve diğerleri, Bürokratik Devlet Yapısından Katılımcı Yönetime: İş Dünyası İçin Yeni Fırsatlar, Istanbul: İŞHAD, 2005
19.Ömer Çaha, Seçmen Davranışı ve Siyasal Partiler, İstanbul: Fatih Üniversitesi, 2004
20.Ömer Çaha, Açık Toplum Yazıları, Ankara: Liberte Yayınları, 2004
21.Ömer Çaha, Mevsimin Adı Barış (Şiir), Anakar: Lotus, 2003
22.Ömer Çaha ve Diğerleri, Sivil Toplum, İslam ve Serbest Piyasa Ekonomisi, Ankara: Liberte, 1998.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)