Mehmet 3 ( 8.10.1565)- (19.6.1603)
Osmanlı Padişahı


Osmanlı Sultanlarının Onüçüncüsü


İslam Halifelerinin YetmişsekizincisiSaltanatı: 1595-1603Babası: 3. Murat Han
Annesi: Safiye Valide SultanDoğumu: 26 Mayıs 1566
Vefatı: 21 Aralık 1603
1566 yılında Manisa'da doğdu. Şehzadeliğinde İbrahim Cafer Efendi, Haydar Efendi ve Pir Mehmet Azmi Efendi gibi devrin tanınmış alimlerinden eğitim gördü.

1583'te Manisa sancağı valiliğine tayin edildi.

1595'te babasının vefatı üzerine Osmanlı tahtına çıktı.

3. Mehmet Han tahta çıktığında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki savaş devam ediyordu. Bu arada papanın teşviki ile Osmanlı Devleti'ne tabi Erdel, Eflak ve Boğdan voyvodalıkları isyan etti. Bu tehlikeli gelişme üzerine Mehmet Han bizzat ordusunun başında Avusturya seferine çıktı. 12 Ekim 1596'da Eğri kalesini fethetti.

Eğri'ye geri almak için harekete geçen Arşidük Maximilyen'i Haçova meydanında karşıladı. 26 Ekim 1596 tarihinde düşmana ağır bir darbe indirildi. Bu seferin sonunda Eğri fatihi unvanını aldı.

Haçova zaferinden sonra, Sokulluzade Hasan Paşa'yı Avusturya cephesi serdarlığına tayin etti.

Eflak kuvvetleri Niğbolu'da Osmanlı kuvvetlerini yenerken, Budin de Avusturyalılarca muhasara edildi. Bu mağlubiyet üzerine 3. Mehmet Han, Damat İbrahim Paşa'yı sadrazamlığa getirdi.

Öncelikle orduda disiplini sağlayan İbrahim Paşa, ileri hareketle Erdel, Boğdan ve Eflak voyvodalıklarının Osmanlı Devleti'ne olan bağlılıklarını artırdı. Sonra 1600 yılında Kanije üzerine yürüyerek kaleyi fethetti. Kanije, beylerbeylik haline getirilip Tiryaki Hasan Paşa'ya verildi.

Avusturya kuvvetleri Arşidük Ferdinand komutasında büyük kuvvetlerle gelerek Kanije'yi muhasara etti. Tiryaki Hasan Paşa'nın sevk ve idaresi sayesinde Avusturya ordusu hezimete uğradı.

Avusturya cephesindeki harbin uzun sürmesi Anadolu'da Celalî hareketlerinin artmasına yol açtı.

Osmanlı Devleti'nin bu vaziyetini fırsat bilen İran Şahı I. Abbas, Avrupa devletleriyle ittifak ederek Tebriz üzerine yürüdü ve şehri işgal etti.

3. Mehmet Han, 20 Aralık 1603 tarihinde vefat etti.

Sancak beyliğinden saltanata gelen son Osmanlı padişahıdır.

Şiirlerinde Adlî mahlasını kullandı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)