Troçki  ( 1879)- (20.8.1940)
siyaset adamı, asker, yazar1879 yılında doğdu. Politikaya 1897 yılında atıldı. 4 Mayıs 1917 tarihinde Rusya’ya döndüğünde, Bolşevik Parti’ye yakın bir tutum aldı. Eylül 1917’de RSDİP Merkez Komite’sine seçildi ve sovyet başkanlığına getirildi. Lenin’in ölümüne kadar geçen sürede Sovyet devrimine önemli etkiler yaptı. Lenin, devrimin koruyucu gücü olarak düzenli bir ordunun kurulması görevini ona verdi ve Kızılordu’yu örgütledi. 1927 yılında, Lenin’in ölümünden sonra başlayan iktidar mücadelesinde, Komünist Parti’den atıldı. Sürgüne gönderilince, muhalefetin liderliğini yaptı. Sürgün döneminin bir bölümünü, İstanbul’da geçirdi. Norveç’ten sonra gittiği Meksika sürgününe gitti. 20 Ağustos 1940 tarihinde, Stalin'in emriyle Meksika’da öldürüldü.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)