Haldun Derin
bürokrat1912 yılında İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dok­tora yaptı. 1933’de Cumhurbaşkanlığı Şifre İkinci Katipliği, 1939’da Cumhurbaşkanlığı Katipliği, 1945’de Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. 1951’de Başbakanlık Umumî Murakabe Heyeti Danışmanı, 1961’de Başbakanlık Umumî Murakabe Heyeti Uzmanı görevlerinde bulundu. 23 Mart 1962 – 24 Şubat 1965 yılları ara­sında Başbakanlık Müsteşarlığı, daha sonraki yıllarda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeliği yaptı.

ESERİ:

Çankaya Özel Kalemini Anımsarken (1933-1951)
Haldun Derin
Tarih Vakfı Yurt Yayınları / Anı Seyahat Dizisi

Cumhurbaşkanı Atatürk'ün Kalemi Mahsusası'nda Şifre ikinci Katipliği ile başlayan Haldun Derin'in memuriyet hayatı ve Çankaya anıları, İsmet İnönü'nün Kalemi Mahsus Müdürlüğü ile doruğuna ulaşıyor. Celal Bayar'ın Kalemi Mahsus müdürlüğünü de üstlenen Haldun Derin, renkli ve mizah yüklü üslubu ile bizlere üç cumhurbaşkanı ve üç dönemin atmosferini yeniden yaşatıyor; ilginç gözlemleri, açıklamaları, notları ile birlikte...www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)