Arı İnan
akademisyen, yazar1942 yılında doğdu. 1969-1984 arasında Türk Tarih kurumu Atatürk ve Türk Devrimini Araştırma Merkezi’nin genel sekreteri olarak görev yaptı. 12 Eylül 1980 sonrası, çıkartılan bir yasayla TTK ve TDK’nın statülerinin değiştirilmesinden sonra görevinden istifa etti. Tarih ve Toplum dergisi ve değişik gazetelerde yazıları yayınlandı.

ESERLERİ:

1.Son Osmanlı Afrikası’nda Hayat – Cami Baykurt’un Anıları
2.Düşünceleriyle Atatürk
3.Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 İzmit-Eskişehir Konuşmaları
4.Enver Paşa’nın Özel Mektupları
5.Afet İnan
6.Tarihe Tanıklık Edenler
ESER-AYRINTI

Enver Paşa'nın Özel Mektupları
Arı İnan
İmge Kitabevi Yayınları

İttihat ve Terakki'nin ünlü liderlerinden Enver Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun son beş yılına damgasını vurdu. "Enveriye yazısı", "Enveriye
bıyığı", "Enveriye kalpağı" moda oldu. Almanlar imparatorluğu "Enverland" diye anmaya başladı. Kimilerince Osmanlı İmparatorluğu'nu gereksiz yere Birinci Dünya Savaşı'na sokup parçalanmasına yolaçmakla suçlanan Enver Paşa, kimilerince de katıksız bir yurtsever, büyük bir asker ve devlet adamı olarak görüldü. 1922 yılında, "Turan" devleti kurma düşlerinin peşinde Tacikistan'da Ruslarla çarpışırken ölen bu siyaset adamının aynı zamanda ateşli bir sevgili olduğunu biliyor muydunuz? Elinizdeki kitap Enver Paşa'nın çalkantılı özel yaşamının birinci elden tanıklığıdır.
Büyük bölümü ilk kez basılan bu mektuplar yalnızca tarihçiler için paha biçilmez bir belge hazinesi değil, bütün okurlar için sürükleyici bir serüven
niteliğinde.
ESER-AYRINTI

Tarihe Tanıklık Edenler
Arı İnan
Çağdaş Yayınları

Cumhuriyet tarihimizin çeşitli dönemlerinde, olaylara tanık olmuş ya da sorumlu mevkilerde görev yapmış kişiler ile yapılan bu söyleşiler okuyucu ve
araştırmacılara yararlı olacaktır. Artık hiçbiri hayatta olmayan bu değerli kişileri, Türkiye Cumhuriyetine katkılarından dolayı rahmetle anıyoruz.
-Arı İnan-www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)