İzzettin Çalışlar ( 1882)- (1951)
asker, siyaset adamı


Kurtuluş Savaşı komutanlarından1882 yılında Yanya'da doğdu. Mütareke döneminde İstanbul'da Milli Savunma Bakanlığı Personel Dairesi emrinde çalışmayı kabul etmedi.

1 Temmuz 1920 tarihinde Mudanya'da Milli Mücadele kuvvetlerine katıldığında yarbaydı. O tarihe kadar, Üsküp'ten Anafartalar'a uzanan çeşitli yerlerde görev yaptı.

Milli Mücadele'yi yürüten kuvvetlerden 23. Tümen komutanlığına atandı. 20. Kolordu'nun da komutan vekilliğiyle görevlendirildi. Kütahya-Eskişehir, Birinci ve İkinci İnönü ve Sakarya Meydan Savaşları'nda tümen ve grup komutanı olarak bulundu.

1921 yılında albaylığa, 1922'de generalliğe yükseldi. 1926'da korgeneral oldu. Bu sırada 1. Ordu'ya komuta etti.

Bir ara İzmir valiliği ve Askeri Mahkeme üyeliği de ek görev olarak kendisine verildi. 1930'da orgeneralliğe yükseltildi. Sonra ordu komutanı olarak, 1939'a kadar görevini sürdürdü.

Emekliye ayrıldıktan sonra Aydın (1939), Muğla (1940 ve 1943), Balıkesir (1943) milletvekili olarak Meclis'de bulundu.

1951 yılında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

ESER-AYRINTI

On Yıllık Savaşın Günlüğü
Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşları
İzzeddin Çalışlar
Yapı Kredi Yayınları

I. Dünya Savaşı'nda tümen, kolordu ve ordu kurmay başkanlığı yapmış olan Orgeneral İzzettin Çalışlar'ın (1882-1951 ) çeşitli cephelerde yazmış olduğu bu günlüğün özelliği, onun kendi anılarının yanı sıra, iki buçuk yıl kurmay başkanlığını
yaptığı Atatürk'ün yaşamının da bir kesitin vermesi. Günlüğün 2 Ağustos 1914 - 9 Aralık 1917 dönemini kapsayan bölümü 1993'te, "Atatürk'le İkibuçuk Yıl - Orgeneral Çalışlar'ın Anıları" adıyla Cumhuriyet'in 70. Yılı'na armağan olarak YKY'de yayımlanmıştı... İlk yayın sırasında varlığı bilinen, ancak bulunamayan bölümleri de bulundu günlüğün: yayımlanan dönemle ilgili noksan günlerle, -ailevi bilgiler olabileceği düşüncesiyle- ilk yayına alınmayan notlar saptandı. Böylece günlüğün tümü,1912-1922 dönemini kapsayacak biçimde
yayımlanıyor. 14 özgün fotoğrafla birlikte ve yazım dokusuna dokunulmadan yayımlanan günlüğün ekinde Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı anıları da yer alıyor.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)