Samiha Ayverdi ( 25.11.1905)- (22.3.1993)
romancı, yazar25 Kasım 1905 tarihinde İstanbul Şehzadebaşı’nda doğdu. Kadir gecesinde dünyaya geldi.

Babası Piyade Kaymakamı (Yarbay) İsmail Hakkı Bey’dir. Baba tarafından soyu Ramazanoğulları’na uzanır.

Annesi Fatma Meliha Hanım’ın ataları Kanuni’nin Budin seferinde şehit olan Gül Baba’ya dayanır.

Kubbealtı Akademisi ve Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi’nin kurucu kurucu üyesi oldu. İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul ve Yahya Kemal Enstitülerinde faal üyeliklerde bulundu.

22 Mart 1993 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Cenaze namazı Ramazan Bayramı’nın ilk günü (24) Mart öğle namazından sonra Merkez Efendi camiinde kılındı. Merkez Efendi Camii haziresinde medfun bulunan hocasının ayak ucu tarafındaki kabrine defnedildi.

Ödülleri:

1978 yılında Türkiye Millî Kültür Vakfı Armağanı'nı kazandı. 1984’te kendisine, Milli Kültür Vakfı tarafından Türk Millî Kültürüne Hizmet Şeref Armağanı takdim edildi.

1985’de Yeryüzünde Birkaç Adım isimli eseri münasebetiyle Boğaziçi Yayınları tarafından Boğaziçi Başarı Ödülü verildi.

26 Nisan 1986 tarihinde Türk Edebiyatı Vakfı tarafından Milli Sanata Hizmetlerinden ötürü bir plaket sunuldu.

Yazı hayatının 50. yılı dolayısıyla, Aydınlar Ocağı Genel Merkezi’nde 5 Mart 1988 tarihinde kendisine plaket verildi.

1988 yılında yayınlanan Hey Gidi Günler Hey isimli eseri üzerine, Türkiye Yazarlar Birliğince Yılın Dil Ödülü verildi.

13 Mayıs 1990 tarihinde, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, bir şükran beratı verdi.

1992 yılında Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliğince (İLESAM), kendisine Üstün Hizmet Ödülü takdim etti.

Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi tarafından, 28 Şubat 1992 tarihinde bir şükran plaketi sunuldu.

ESERLERİ:

Aşk Bu İmiş 1938
Batmayan Gün 1939
Mâbette Bir Gece 1940
Ateş Ağacı 1941
Yaşayan Ölü 1942
Son Menzil 1943
Yolcu Nereye Gidiyorsun 1944
Yusufcuk 1946
Mesihpaşa İmamı 1948
Ken'an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık 1951
İstanbul Geceleri 1952
Edebî ve Mânevî Dünyâsı İçinde Fâtih 1953
İbrâhim Efendi Konağı 1964
Boğaziçi'nde Târih 1966
Misyonerlik Karşısında Türkiye 1969
Türk-Rus Münâsebetleri ve Muhârebeleri 1970
Bir Dünyâdan Bir Dünyâya 1974
Türk Târihinde Osmanlı Asırları 1975
Millî Kültür Meseleleri ve Maârif Dâvâmız 1976
Âbide Şahsiyetler 1976
Türkiye'nin Ermeni Meselesi 1976
Hâtıralarla Başbaşa 1977
Kölelikten Efendiliğe 1978 (Arapça ve İngilizce 1979, Urduca 1981)
Dost 1980 (İngilizce 1995)
Yeryüzünde Birkaç Adım 1984
Rahmet Kapısı 1985
Mektuplardan Gelen Ses 1985
Ne İdik Ne Olduk 1986
Hancı 1986
Bağ Bozumu 1987
Hey Gidi Günler Hey 1988
Küplüce'deki Köşk 1989
Ah Tuna Vah Tuna 1990
Dile Gelen Taş 1999
Râtibe 2000
İki Âşinâ 2003
Ezelî Dostlar 2004
Mülâkatlar 2005
Dünden Bugüne Ne Kalmıştır 2006
HAKKINDA YAZILANLAR

Samiha Ayverdi Özel Sayıları

Türk Edebiyat Dergisinin 127. sayısında (1984), Sâmiha Ayverdi için özel bir bölüm hazırladı.

Türk Edebiyatı Dergisinin Ekim 1988 tarihli 180. sayısının bir bölümü de Sâmiha Ayverdi’nin 50. sanat yılına ayrıldı.

Aynı münasebetle Kubbealtı Akademi Mecmuası Ekim 1988 sayısını kendisine ayırdı.
HAKKINDA YAZILANLAR

1.Sâmiha Ayverdi Bibliyografyası, İsmet Binark, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1999
2.Işıklı Hayatlar, Altan Deliorman, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 2004
3.Sâmiha Ayverdi Hayatı ve Eserleri, Kâzım Yetiş, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993
4.Sâmiha Ayverdi, Aysel Yüksel-Zeynep Uluant, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2005
5.Mâveradan Gelen Ses, Hicran Göze, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 2005
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)