Mehmet Reşat ( 2.11.1844)- (3.7.1918)
Osmanlı Padişahı


Osmanlı Padişahlarının Otuzbeşincisi


İslam Halifelerinin Yüzüncüsü


Mehmet 5Saltanatı: 1909-1918


Babası: Sultan Abdülmecit Han
Annesi: Gülcemal Kadın EfendiDoğumu: 2 Kasım 1844
Vefatı: 3 Temmuz 19182 Kasım 1844 tarihinde doğdu. Özel bir tahsil ve terbiye ile büyüdü. Yüksek din ve fen bilgilerini okudu. Arapça ve Fransızca'yı mükemmel bir şekilde öğrendi. Uzun şehzadelik devrinin çoğunu okumakla geçirdi.

İttihad ve Terakki Cemiyeti, 1909 yılında Sultan II. Abdülhamit Han'ı tahttan indirdi ve yerine Mehmet Reşat Han'ı geçirdi.

Arnavutluk'ta isyan hareketleri başladı. Mahmut Şevket Paşa komutasında büyük bir orduyu Arnavutluk'a gönderildi. Ancak isyan önlenemedi.

Sultan Reşat 16 Haziran 1911 tarihinde Kosova'ya gitti. 522 sene önce dedesi Murad-ı Hüdavendigar'ın zafer kazandığı yerde, 100 bin Arnavut ile Cuma namazı kıldı. Huzuru sağladı.

8 Ekim 1912 tarihinde Balkan Savaşı başladı. Osmanlı Ordusu; Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan karşısında bozguna uğradı.

30 Mayıs 1913'e kadar devam eden savaş sonunda, Osmanlı Devleti, Yenipazar, Libya, Girit, Rodos, Onikiada, Arnavutluk, Epir ve Trakya'yı kaybetti.

Edirne'de Balkan devletleri eline düştü ise de daha sonra müttefikler arasında çıkan anlaşmazlıktan faydalanılarak tekrar kazanıldı.

Osmanlı Devleti, Almanya safında Birinci Dünya Savaşı'na katıldı (11 Kasım 1914). Dört sene süren savaşta Osmanlı İmparatorluğu yenildi.

Bir milyon kilometrekareden fazla toprak kaybedildi. Asker zayiatının yekünü ise beş yüz elli bini şehit diğerleri yaralı, kayıp ve esir olmak üzere bir milyonun üzerindeydi.

Sultan Mehmet Reşat, 3 Temmuz 1918 tarihinde vefat etti. Cenazesi kendisi tarafından hazırlanmış olan Eyüp'teki türbesine defnedildi.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)