Mehmet Bedri Gültekin ( 1953)
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı


iktisatçı-yazar


siyaset adamı1953 yılında Tunceli merkeze bağlı Gömemiş köyünde doğdu. Orta halli bir köylü ailesi olan Yusuf ve Fatma Gültekinler'in 10 çocuğundan dördüncüsüdür.

İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Tunceli’de okudu. 1969-70 öğretim yılında Tunceli Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne girdi.

Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dev-Genç) bünyesindeki ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübüne üye oldu.

12 Mart 1971 askeri darbesinden sonra Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi saflarında yer aldı. 4 Mart 1992 tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gözaltına alındı. Diyarbakır ve Mamak askeri tutukevlerinde toplam iki buçuk yıl hapis yattı.

Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi Davası’nda 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Ecevit Hükümeti'nin 1974 yılında çıkardığı af nediniyle serbest bırakıldı.

1974 sonbaharında haftalık Aydınlık dergisinin yayınlanmasında görev aldı. Tunceli’de derginin bürosunu açtı.

1978 yılında kurulan Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin çeşitli kademelerinde görev aldı. 28-29 Ocak 1980 tarihlerinde yapılan partinin birinci kongresinden sonra Merkez Komitesi’ne ve Başkanlık Kurulu üyeliği’ne seçildi.

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 4 Kasım 1980 tarihinde gözaltına alındı. Mamak Askeri Tutukevi’nde kaldı. Kasım 1984’te tahliye oldu.

1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Bu okulu 1985 yılında bitirdi.

1984 yılında tahliye olmasından sonra aylık olarak yayınlanan Saçak dergisinin yazı kurulu üyesi olarak çalıştı. Arkadaşları ile birlikte haftalık bir haber yorum dergisinin yayınlanması hazırlıklarını yürüttü. Bu çalışmanın sonrasında 2000’e Doğru dergisi 1987 yıl başlarında yayın hayatına başladı. 1987 Mayısı’nda askere gitti.

1989 yılında 2000’e Doğru dergisinin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak Diyarbakır bürosunu açtı ve iki yılı aşkın bir süre bu bölgede görev yaptı.

1991 yılında Sosyalist Parti’ye üye oldu. Bu Parti’nin Temmuz 1991’de yapılan 2. Kongresi’nde Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyeliğine seçildi. Parti’nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Aynı yıl yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Parti’nin Tunceli Milletvekili adayı oldu.

Arkadaşlarıyla İşçi Partisi’nin kuruluşunu gerçekleştirdiler. İşçi Partisi’nde Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyesi oldu ve Genel Başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 1994 yılında yapılan 3. Genel Kongreden sonra Parti’nin genel sekreterlik görevini üstlendi.

Çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanan çok sayıda incelemesi bulunmaktadır. Yazıları Aydınlık, Bora, Türkiye Gerçeği, Varlık, Saçak, 2000’e Doğru, Yüzyıl, Teori, Öğretmen Dünyası, Papirüs gazete ve dergilerinde yayınlandı.

İşçi Partisi’ni temsilen dünyanın çeşitli ülkelerinde çok sayıda uluslararası toplantıya katıldı. Yugoslavya Solu’nun 1996-97 ve 98 yıllarında Belgrad’da düzenlediği uluslararası toplantılarda Gültekin’in sunduğu tebliğler daha sonra bu parti tarafından İngilizce ve Sırpça yayınlandı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı seçildi.

Sarı basın kartı sahibi ve İngilizce bilmektedir.

Öğretmen Zülfiye Gültekin ile 1977 yılında evlendi ve Ahmet Kerim Gültekin adında bir çocukları var.

ESERLERİ:

1.Sovyet Sosyal Emperyalizmi ve Kürt Millî Meselesi (Aydınlık Yayınları 1980)

2.Türkçe’nin Dünü ve Yarını (Kaynak yayınları 1983)

3.Laikliğin Neresindeyiz? (1.b. Öğretmen yayınları, 1987; 2.b. Kaynak Yayınları, 1995)

4.İkibinlerin eşiğinde Kürt Sorunu (Kaynak Yayınları 1993)

5.Gelenek ve Gelişme (Kaynak Yayınları 1998)

6.Sultan Galiyev Eleştirisi (Kaynak Yayınları 1999)

Kitap Bölümleri

İşçi Partisi tarafından düzenlenen Kamulaştırma Forumu ve Eğitim Kurultayı’na sunduğu tebliğler, daha sonra yayınlanan “Özelleştirme Değil Kamulaştırma” ve “Devrimci Cumhuriyet’in Eğitim Programı” kitapları içinde yer aldı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)