Feyzullah Çınar ( 1937)- (1983)
halk ozanı1937 yılında Sivas Çamşıhı'nın Çamağa Köyü'nde doğdu. Beş yaşında bağlama ile tanıştı. 14-15 yaşlarında iyi saz çalıp türkü söyler hale geldi.

İstanbul'a göç etti. Dostları bir plak yapmasını istedi. Plağın bir yüzü Agahî Baba'nın "Fazilet" adlı deyişi, diğer yüzü Malatyalı Esirî'nin Hazreti Hüseyin'e mersiyesi oldu (1966).

İrene Melikof ile Fransa'da

1969 yılında Fransa'ya gitti. Alevi-Bektaşi kültürü üzerine Irene Melikoff'la birlikte konferanslara katıldı, konserler verdi. Bir çok Avrupa ülkesinde radyo programlarına katıldı. Fransa Radyo Televizyonu ve Unesco tarafından iki uzunçaları yayınlandı.

1960'lı ve 1970'li yıllarda ozanlık yapmaya çabaladı. Türkiye'yi bir uçtan diğer uca dört kez dolaştı. 1983 yılında vefat etti.

Bazı türküleri :
Siyah saçlarından hatem yüzlerin, Bu yıl bu dağların karı erimez, Geldim şu alemi ıslah edeyim....www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)