Mustafa  Behçet Efendi ( 1774)- (1834)
Osmanlı Saray Hekimi


doktor, yazar, çevirmen1774 yılında doğdu. Süleymaniye Tıp Medresesi’nde okudu. Hekimlik deneyimi kazandıktan sonra 1791 yılında Sinan Ağa Medresesi'ne müderris-asistan olarak atandı.

Tıbbiye’nin kurulmasında emeği geçti. Tıp ilimlerinin önemli eserlerinden bazılarını Türkçe’ye çevirdi. 1796 yılında saray hekimliğine, 1803’te padişah III. Selim’in hekimbaşlığına getirildi.

1807 yılında III. Selim’in tahttan indirilmesi üzerine bu görevine son verildi. 10 yıl sonra padişah II. Mahmut zamanında yeniden hekimbaşı yapıldı.

Doğu ve Batı dillerinden birçoğunu kendi çabasıyla öğrendi. 1834 yılında vefat etti.

ESERLERİ:

1.Ünlü tabiyat bilginlerinden Buffon’un “Genel ve Özel Tabiyat Tarihi” adlı 44 ciltlik eserinin iki kitabını çevirdi.

2.Arap tarihçi Abdurrahman B. Hasan el-Ceberti’nin Fransız işgali altındaki Mısır’ın birkaç yıllık tarihini günü gününe tuttuğu notlarla anlatan eserini Türkçe’ye kazandırdı.

3.Eski tedavi yöntemleriyle ilaçlar derlemek amacıyla “Bin Sır” adlı kitabı yazmaya başladı. Ancak 850 sırrı derleyebildiği kitap ölümü üzerine yarım kaldı. Kardeşi Abdülhak Molla’nın bitirmeye çalıştığı bu eseri tamamlayan Abdülhak Molla’nın oğlu Hayrullah Efendi oldu.


AİLE

Divan-ı Hümayûn katiplerinden Mehmed Emin Şükühi Efendi’nin oğlu, Hekimbaşı Abdülhak Molla’nın ağabeyi, Abdülhak Hamid’in büyük amcasıdır.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)