Muhsin Bozkurt ( 1944)
araştırmacı-yazar


öğretmen-okutman1944 yılında İstanbul’da doğdu. 1955’de Ordu'nun Mesudiye ilçesi Çardaklı Köyü İlkokulu'nu bitirdi. 1965’de Bakırköy Lisesi, 1972’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

1974-75 Burdur’da Topçu Asteğmeni olarak vatani vazifesini yaptı. 22 Eylül 1975’de Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki Dicle Öğretmen Lisesi Tarih öğretmenliğine tayin olundu.

15 Mart 1977 tarihinde Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde Osmanlıca Okutmanlığına başladı.

23 Ekim 1989 tarihinden itibaren Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak bulundu. 1999 yılında emekli oldu.

Üniversite talebeliğinden itibaren Bugün, Babıalide Sabah, Tercüman, Zaman, Türkiye, Ortadoğu, Yeni Asya, İkinisan, Ordu Mesudiye ve Ayrıntılı Haber gazetelerinde ve Türkçesi, Yeni İstiklal, İslami Edebiyat, Zafer, Sızıntı, Erciyes, Milli Kültür, İlkadım ve Sur adlı dergilerde yazıları çıktı.

Önce Vatan gazetesinde yazmaktadır.

ESERLERİ:

1.Irmakların Dili
Metin Muhsin müstear ismiyle, gençler için yazdığı “Irmakların Dili” adlı eseri 1984’te yayınlandı.

2.Van Kronolojisi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nce hazırlattırılan “Van Kütüğü” için, "Van Kronolojisi"ni hazırladı.

3.Doğu Gerçeği
1993’te; Doğu ile ilgili olarak yazıp neşrettiği makaleleri “Doğu Gerçeği” adlı kitapta bir araya getirdi.

Sadeleştirme:

Ahmet Cevdet Paşa’nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefası’nı sadeleştirdi.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)