Mehmet Şükrü Oğuz ( 1881)
asker, siyaset adamı


istihbaratçı1881 yılında İstanbul'da Yenibahçe semtinde doğdu. Babası Albay Hacı Mustafa Bey'dir. Harp Okulu'nu bitirerek orduya katıldı.

Politikaya karışarak kardeşi Yenibahçeli Nail Bey'le birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin militan kadrosu içinde yer aldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Teşkilat-ı Mahsusa'da görev yaptı. Örnek bir birlik olan ünlü Hücum Taburu'nun komutanı olarak çeşitli cephelerde çarpıştı.

Mondros Mütarekesi'nden sonra taburu ile İstanbul'a gelerek Rumların taşkınlıklarının önlenmesinde rol aldı.

Hücum Taburu'nun terhisinden sonra Maltepe Endaht (atış) Okulu komutanlığına atandı. Bu görev sırasında İstanbul'da Karakol Cemiyeti'nin ve Kocaeli Kuvayı Milliyesi'nin örgütlenmesinde önemli rolü oldu.

Bekir Sami Bey, Sencer Eşref Kuşcubaşı, Sabancı Hakkı, Baki Bey'ler ve Reşit Bey gibi hemşehrileriyle işbirliği yaparak Anadolu'ya silah geçirilmesini sağladı.

İstanbul ve Kocaeli yöresi Kuvayı Milliye Komutanlığı yaptı. TBMM'nin 1. Döneminde İstanbul milletvekili seçildi. Meclisin ikinci dönemine katılamadı.

Kardeşi Nail Bey'in İzmir Suikastı nedeniyle idama mahkum edilmesinden sonra politikaya karışmadı.

Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ticaret ve müteahhitlik işleriyle uğraştı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Sovyet karşıtı bazı faaliyetlerde adı geçti.

1953 yılında vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)