Sait Şamil ( 1901)- (21.3.1981)
siyaset adamı, kanaat önderi, yazar


Şeyh Şamil'in Torunu


Mehmet Said Şamil1901 yılında Medine'de doğdu. Kafkasya'nın ünlü liderlerinden Şeyh Şamil'in en küçük oğlu olan Muhammet Kamil Paşa'nın oğludur. Öğrenimini İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde yaptı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında genç yaşlarda, bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nin savunulması için yapılan silahlı mücadeleye katıldı. Dağıstan'a giderek Kızılordu’ya karşı savaştı (1920-1921). Kafkasya'nın Kızılordu tarafından bütünüyle işgalinden sonra güçlükle Türkiye'ye döndü.

Kurucu ve yöneticileri arasında bulunduğu Kafkasya Dağlıları Halk Partisi adına Türkiye, Fransa, İngiltere, Çekoslovakya ve Polonya gibi devletlerle temaslarda bulundu. Kafkas bağımsızlık davası lehine yardım sağlamaya çalıştı. Kafkasya, Azerbaycan, Gürcüstan, Ukrayna ve Türkistan örgütlerinin oluşturduğu Promethee hareketi içinde önemli bir rol oynadı. İkinci Dünya Savaşı'nda diğer Kafkasyalı liderler gibi o da Berlin'e giderek Alman hükümeti yetkilileriyle Kafkasya konusunda görüşmelerde bulundu. Fakat bu sırada Kafkasya'nın bir bölümünü işgal etmiş bulunan Almanların Kafkasya bağımsızlığına izin verilmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Berlin'de oluşturulan Kuzey Kafkasya Milli Komisyonu'nunda görev almadı (1942).

İkinci Dünya Savaşını izleyen Soğuk Savaş döneminde SSCB (Rusya) aleyhine çalışmalarını sürdürdü. Avrupa'da ABD'nin denetimi altında kurulan çeşitli örgütlenmelere katılmadı. Özellikle Müslüman devletler nezdinde, bağımsız Kafkasya davasını savunmayı sürdürdü.

1950'li yıllarda Pşimakho Kosok, Timur Kuban, Kadircan Kaflı gibi bazı Kafkasyalı aydınlarla birlikte İstanbul'da Kuzey Kafkasyalılar Türk Kültür ve Yardım Derneği'ni oluşturdu. Daha sonraları bu derneğin oluşturduğu Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı'nın da kurucu üyeleri arasında yer aldı (1978).

Türkçe, Arapça, Fransızca ve Rusça biliyordu. 21 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da vefat etti.


ESERLERİ:

1.Kafkasya Dağlıları (Montagnards du Caucas Fransızca, Paris 1930)
2.Kafkasya Temsilcisinin Konuşması (Hitab mümessil el-Kafkazî, Arapça, Şam 1956)
3.Dış Türkler ve Sosyalizm (Türkçe, İstanbul 1971)
4.Yahudi Davası ve Filistin (1991) Kitabeviwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)