İbrahim Necmi Dilmen ( 1889)- (1945)
dilci, edebiyat tarihçisi1889 yılında Selanik'te doğdu. Orta öğrenimini Selanik'te tamamladı. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

1908 yılında Selanik Hukuk Okulu'nda ders okuttu. İstanbul'da lise ve edebiyat öğretmenliği, Edebiyat Fakültesi Ural-Altay dilleri ve edebiyat nazariyeleri kürsülerinde müderris muavinliği yaptı.

Gazi Eğitim Enstitüsü ve Musiki Öğretmen Okulu'nda Edebiyat öğretmenliği yaptı (1931). Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müfettişi oldu (1932).

Burdur milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaptı (1935-1945).

Türk Dil Kurumu'nda çalıştı.

1945 yılında Ankara'da vefat etti.

ESERLERİ:

1.Türkçe Gramer (4 cilt, 1930)
2.Türk Dil Bilgisi (2 cilt, 1936)
3.Edebiyat Tarihi Dersleri (2 cilt, 1922)www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)