Ömer  Hilmi ( 1898)- (1961)
eğitimci, şair, yazar1898 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Reyhanlı ve Halep'de yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nü bitirdi. Halep, Antakya ve Reyhanlı'da öğretmenlik ve okul yöneticiliği yaptı.

Antakya'da "Yenigün" gazetesinde yazıları yayınlandı. Bazı din adamları hakkında yazdığı yazılar nedeniyle, Antakya'yı terk etmek zorunda kaldı.

Kırıkhan'da ilkokul öğretmenliği yaptı. Bağımsız Hatay Devleti döneminde Reyhanlı'da ortaokul müdürü ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. 1939 yılında okulunun kapatılması üzerine açıkta kaldı. Uzun süre sıkıntılı bir yaşam sürdü. Sonunda Çanakkale'nin Biga ilçesine Fransızca öğretmeni olarak atandı.

1928-31 yıllarında Kuneytra'da Adigece - Fransızca - Arapça - Türkçe yayınlanan "Marg" gazetesinin yazarlarındandı. Buradaki Adigece şiirleri ve yazılarında Tsey Agumko Tanbolet adını da kullandı. Kafkas tarihi ve Adige dili ile ilgili çalışmalarından başka Türkçe küçük hikayeleri ve şiirleri de vardı.

Emekliliğinden sonra yerleştiği İstanbul'da 1961 yılında öldü.

ESERLERİ:

Kendisinin hazır olduğunu belirttiği fakat başaramadığı eserleri şunlardır: "Çerkeslerin Menşei, Asıl ve Nesli Hakkında Tetebbuat-ı Tarihiyye", "Çerkeslerin Menşei, Asıl ve Nesli Hakkında Tetebbuat-ı Lisaniyye" (Bir giriş ile Çerkes dilinin mukayeseli sarfı ve Türkçe'den Çerkesce'ye küçük sözlük olmak üzere iki kitaptan oluşmaktadır), "Çerkes Tarihinin Devirlere Taksimine Dair Bir Tecrübe", "Çerkeslerin Aslı Hakkında Tetkikat ve Tenkidat-ı Tarihiyye", "Çerkeslerin İstiklal Muharebesinde Niçin Mağlup Olduğu", "Çerkes Muhacereti Esbabı ve Netayici Hakkında Mülahazat". "Hattiler: Tarih Aleminde Yeni Bir Keşif', "Çerkesoloji için Kitabiyat (Bibliyografya)", "Uinafexer" (Adigece Milli Şiirler).

Kitap halinde basılmış eserleri:
"Hak ve Kuvvet" (İstanbul 1923), "Adighe Txibze" (Adige Alfabesi, Halep 1926), "Çerkesce'nin Zaptı Etrafında Üç Müşkül" (Antakya 1935), "Yurda Dair Görüşler ve Duyuşlar" (Antakya 1938), "Dalgalar ve Parıltılar" (Antakya 1938), "Zamane Tipleri (Portreler)" (Antakya 1938).www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)