Mithat Cemal Kuntay ( 1885)- (1956)
şair, yazar1885 yılında İstanbul'da doğdu. Vefa İdadisi ve Mektebi Hukuku bitirdi. Doktora sınavını verdikten (1908) sonra, idare hukuku asistanlığı yaptı.

Adliye Nezareti Özel Kalemi'ne girerek müdürlüğe kadar yükseldi. Birinci Hukuk Mahkemesi üyeliğinden sonra Beyoğlu Dördüncü noteri oldu. Ölümüne kadar bu görevde kaldı.

1956 yılında vefat etti.

ESERLERİ:

Şiir:
Türk'ün Şehnamesi'nden (1945)

Oyun:
Kemal (1912)
Yirmi Sekiz Kânun-ı Evvel (1918)

Roman:
Üç İstanbul (1938).

Monografi - Biyografi:
Mehmet Akif Hayatı, Seciyesi, Sanatı (1939)
İstiklâl Şairi Mehmet Akif (1944)
Namık Kemal (1944- Birinci cilt)
Sarıklı İhtilalci Ali Suavi (1946)
Mehmet Akif Hayatı, Seciyesi, Sanatı Seçme Şiirleri (1948)
Namık Kemal (1949-İkinci cilt Kısım I)
Namık Kemal (1956-İkinci Cilt, Kısım II)

Öteki Kitapları:
Nefâis-i Edebiye (1913-I Cilt Manzum, II. Mensur) İftirâ-yı Taassub (1913)
Hitâbet ve Münazara Dersleri (1913)
Edebiyat Defteri (1915-Ders kitabı)
İlkler ve Ötekiler (1944)

Yazarın Tevfik Fikret adlı basılmamış bir çalışması daha bulunmaktadır.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)