Mim Kemal Öke ( 1884)- (1955)
cerrahi profesörü1884 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Askeri Rüştiye'de ve Tıbbiye İdadisi'nde tamamladı. Sonra Mektebi Tıbbiyei Şahane'ye (Askeri Tıp Okulu) girdi. Hekim yüzbaşı rütbesiyle, bu okulu bitirdi (1910). Gülhane Hastanesinde (Askeri Tıp Akademisi) stajını tamamladıktan sonra, cerrahi ihtisasına başladı. Türk-İtalyan Savaşı'nda gönüllü olarak Derne Cephanesinde görev aldı. Savaş sonuna kadar, orada cerrah olarak çalıştı. Dönüşünde Gümüşsuyu Askeri hastanesinde, operatör ve röntgen uzmanlığına atandı. Bir ara Çanakkale'de 5. Ordu Sağlık Başkan yardımcısı ve menzil müfettişliği başhekimi oldu. Savaş sırasında kurulan, bulaşıcı hastalıklarla mücadele kuruluna, başkanlık etti. Savaş sonunda Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Prof. Dr. Weiting'in yerine cerrahi hocası oldu (1918). Kurtuluş Savaşı'nda Ankara Cebeci Merkez Hastanesi binasında görevini sürdürdü. Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1. hariciye kliniğini yönetti. Sakarya Savaşı sırasında, Isparta'da, ağır yaralılar için Hilaliahmer (Kızılay) Hastanesini kurdu. Atatürk'ün güvendiği hekimlerdendi. Ölümüne kadar Atatürk'ün sağlığıyla yakından ilgilendi. Cerrahide, özellikle karın cerrahisi alanında yaptığı yeniliklerle (Mim Kemal Usulü) haklı bir ün kazandı. 1955 yılında öldü.

ESERLERİ:

Karın Cerrahisi (1935), Diyabet ve Şirürji (1939).www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)