İzzettin Önder ( 1940)
iktisatçı, akademisyen1940 yılında Erzurum’da doğdu. Fatih İlkokulu ve Robert Kolej’i bitirdi. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

Aynı fakültede 1967 yılında doktorasını, 1971 yılında doçentliğini tamamladı. 1980 yılında profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Kürsüsü’nde görev yaptı.

Akademik yaşamı boyunca İngiltere’de York Üniversitesi’nde, Japonya’da Seijo Üniversitesi’nde, ABD’de Iowa ve Minnesota Üniversiteleri’nde çeşitli burslarla araştırmacı olarak görev aldı.

Uluslararası Maliye Enstitüsü, Maliye Eğitim Sempozyumu ile Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti üyesidir.

1991–1992 yıllarında Vergi Konseyi Üyeliği yaptı.

Maliye Teorisi ve Maliye Politikası konularında açık öğretim için yazılan kitaplara katkılar yaptı.

ESERLERİ:

1.Türkiye’de Kamu Harcamalarının Gelişme Seyri: 1927 – 1967, İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul 1974

2.İktisat Üzerine Düşünceler, 2012

3.Küreselleşme, Kriz ve "İstikrar" Programı Nasıl Aldatılıyoruz?, Nazım Kitaplığı

4.Türkiye Nereye Götürülüyor?
AKP Karanlığında Ekonomi, Siyaset, Dış Politika ve Eğitim, Nazım Kitaplığı

5.Türkiye'de Kamu Maliyesi, Finansal Yapı ve Politikalar,
Oktar Türel, İzzettin Önder, Tarih Vakfı Yurt Yayınları

6.Ekonomi Politika Yazıları, Der Yayınları
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)