Mirim Çelebi
matematik ve astronomi bilgini1450 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mahmut'tur.

Medreselerde okudu. Osmanlı matematik ve astronomi alimi.

Şehzade Beyazıt'ın şehzadeliği sırasında hocalık yaptı. Onun zamanında önemli görevlerde bulundu.

I. Selim tarafından Anadolu Kazaskerliği'ne atandı.

1525 yılında Edirne'de vefat etti.

ESERLERİ:

Uluğbey'in Zeyç kitabını Farsça şerh etti.

Büyükbabası Ali Kuşçu'nun astronomiyle ilgili Fethiye adlı risalesini şerh etti.

Matematik ve astronomi ile ilgili kitapçıkları vardır.
AİLE

Dedesi ünlü Ali Kuşçu'dur.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)