Özer Ergenç ( 6.4.1945)
akademisyen6 Nisan 1945 tarihinde İzmir'in Bergama ilçesinde doğdu. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nda yaptı.(1962-1966).

1966-1969 yılları arasında Siirt Lisesi'nde tarih öğretmenliği yaptı.

1969-1979 yıllarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeniçağ Tarihi Kürsüsü'nde asistan olarak çalıştı.

1974 yılında "1580-1596 Yılları Arasında Ankara ve Konya Şehirlerinin Mukayeseli İncelenmesi Yoluyla Osmanlı Şehir Müesseseleri ve Sosyo-Ekonomik Hayatı Hakında Bir Araştırma Denemesi" başlıklı tezi ile "Edebiyat Doktoru" oldu.

1979 yılında aynı kürsüde "XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, Yönetsel, Sosyal ve Ekonomik Durumu Hakkında Bir Araştırma" konulu tezi ile "Üniversite Doçenti";
1988'de aynı bölümde "Üniversite Profesörü" ünvanını aldı.

1974-1979 yılları arasında Kara Harp Okulu'nda, 1986-1989 ve 1998 yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, 1990-1997 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde görev yaptı.

1977-1978 yılları arasında Freiburg ve Köln'de bilimsel çalışmalarda bulundu.

1995-1997 yılları arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

1995-1998 yılları arasında Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu.

7 Mart 1996 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı. 14 Ekim 1997'de bu görevinden kendi isteği ile ayrıldı.

Türk Tarih Kurumu üyesi. Almanca ve İngilizce biliyor.

ESERİ:

Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı - XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara 1995. 247 s.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)