İbni Mace
hadis alimi


Muhammed İbni Mace


Muhammed İbn-i Mace el-KazviniÜnlü 6 hadis kitabı Kütüb-i Sitte'den, Sünen-i İbn-i Mace adlı eserin sahibi.

Hicri 209 yılında Kazvin'de doğdu.

İlk derslerini ve Kur'an-ı Kerimi, memleketinde öğrendi. Sonra hadis-i şerif tahsil etmek üzere ilim merkezlerine seyahatler yaptı. Bağdat, Basra, Kufe, Şam, Mısır, Horasan, Rey ve Mekke'de bir çok alimden ilim öğrendi.

Gittiği ilim muhitlerinde hadis ravilerini aradı ve istifadeye çalıştı. Hazreti Leys, İbrahim b. el-Münzir ve Muhammed b. Abdullah b. Numeyr; onlardan bazılarıdır.

Sünen-i İbn-i Mace'de (seçilmiş) 4.000 kadar hadis-i şerif bulunmaktadır.

İbn-i Mace ayrıca hadis dışında tefsir ilminde de alimdi.

886 (273h) yılında vefat etti.

ESERLERİ:

1.Sünen-i İbn-i Mace.

2.Tefsir-i Kur'an adlı eseri çok kıymetlidir.

3.Doğduğu ve büyüdüğü memleketiyle ilgili, Kazvin Tarihi'de önemlidir.

Bildirdiği bazı hadis-i şerifler şunlardır:

''Sizin hayırlılarınız; kadınları için hayırlı olanlarınızdır!''

''Sizin hayırlılarınız; Kur'an-ı Kerim-i öğrenen ve öğretenlerinizdir!''

''Allahü teala merhameti, yüz parçaya ayırdı.99'nu kendi katında alıkoydu. Yeryüzüne, bir tek parça indirdi! Bu bir parça sebebiyle mahlukat (bütün yaratıklar); birbirine merhamet ederler! At (bile); isabet eder korkusuyla, ayağını yavrusu üzerinden kaldırır! Onu muhafaza eder!
HAKKINDA YAZILANLAR

Büyük hadis alimi Ebu Ya'la İbni Mace için şöyle dedi:

''İbn-i Mace ilmi üzerinde, alimlerin ittifak ettiği kimsedir. Onun söyledikleri diğer alimlerce; delil ve senet kabul edilir.''www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)