İbni Ebu Davud
hadis alimi


Ebu Davud’un oğlu'Kütüb-i Sitte' adı verilen 6 meşhur hadis kitabından birinin sahibi Ebu Davud’un oğlu!

Adı, Abdullah b. Süleyman'dır. Ezdi veya Sicistani, nisbeleriyle meşhurdur. Sicistan köyü, Basra'dadır.

Ezd kabilesi ise; Kureyş'e (Mekke'ye) mepsuptur. Abdullah 10 yaşına gelince; büyük hadis alimi olan babasından ilim öğrenmeye başladı. 40 yıl babasının yanına gelen, bir çok alimden istifade etti! Sonra da, ilim seyahatlarına çıktı. Horasan, Nişabur, İran, Basra, Bağdat, Kufe, Mekke, Medine, Şam, Mısır, Cezire ve daha başka şehirleri dolaştı.

Çok sıkıntılarla karşılaştı. İlim yolundaki sabrı, akıllara durgunluk verecek derecedeydi. Hadisi şerif ilminde, hüccet sayılır. Çünkü 300 binden fazla hadisi şerifi ravileriyle birlikte ezberledi. En sonunda, Bağdat'ı, vatan edindi. Burada ilmini, herkese sundu.

Çok ibadet ederdi. Haram şüphelilerden, çok sakınırdı. Vefat ettiği zaman 928(hicri 316) senesinin, Zilhicce ayı idi. 87 yaşındaydı. 300 bine yakın müslüman, cenaze namazını kıldı.

HAKKINDA YAZILANLAR

Büyük alim, Ebü'l Fadl Ahmed diyor ki: ''Ebu Davud hazretlerinin oğlu Abdullah; Irak alimlerinin imamı ve en üstünüydü. Zamanın Sultanı, onun için bir minber (kürsü) tahsis etti. Bizzat kendisi bile huzurunda, hadis-i şerif öğrendi:''

Hasen b. Muhammed el-Hılal şöyle der: ''Abdullah b. Ebu Davud hazretleri, babasından bile fazla hadis-i şerif ezberlemiştir!''

Ebu Bekr-i Şazan şöyle anlatır: ''Ebu Davud'un oğlu, memleketimize gelmişti. Ordakiler, hadis-i şerif öğretmesini istediler'' Hazret dedi ki:''Ama yanımda yazılı bir kitap yoktur!'' onlar da hayretle: ''İbn-i Ebu Davud hazretlerinin, kitaba ne ihtiyacı var!'' dediler. Bunun üzerine ezberinden, 30.000 kadar hadis-i şerif yazdırdı! Abdullah ibn-i Davud hazretleri, zühd ve takva sahibiydi.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)