Mehmet Damar
Sayıştay Onursal Eski BaşkanıAnkara Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi'nde doğdu. İlkokulu İvedik Köyü’nde, ortaokulu Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi’nde, lise öğrenimimi ise Ankara Ticaret Lisesi’nde tamamladı. 1970 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Ticaret ve Sanayi İşletmesi İhtisas bölümünden mezun oldu.

1974'te Sayıştay Denetçi Yardımcılığı’na atandı. Sırasıyla denetçi, başdenetçi ve uzman denetçi olarak Sayıştay’ın çeşitli denetim birimlerinde görev yaptıktan sonra 1990'da TBMM Genel Kurulu tarafından Sayıştay üyeliğine seçildi. Sayıştay 1. Daire üyeliği görevini sürdürürken 2002'de yine TBMM Genel Kurulu’nun 103’ncü birleşiminde Sayıştay Başkanlığı’na seçildi.

Sayıştay Başkanlığı görevini yürütürken, aynı zamanda, Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Ülkeleri Sayıştayları Birliği (ECOSAI) Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, Asya Ülkeleri Sayıştayları Organizasyonu (ASOSAI) Denetim Kurulu ve ardından Yönetim Kurulu üyeliği, EUROSAI Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek bu görevlerini yürüttü.

Başkanlığını yaptığı Sayıştay’dan 2014'te yaş haddinden emekli oldu. Sayıştay Onursal Başkanlığı unvanını taşıyor. Evli ve 3 çocuk sahibi. İngilizce biliyor.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu.
HAKKINDA YAZILANLAR

Sayıştay Başkanlığı'na Damar seçildi
Hürriyet 22.05.2002

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, Sayıştay Birinci Başkanlığı'na Mehmet Damar seçildi.
TBMM Genel Kurulu'nda yapılan gizli oylamaya, 421 milletvekili katıldı. Seçim sonucuna göre Mehmet Damar 215, Biltekin Özdemir 192 oyalırken, 6 oy boş çıktı, 8 oy da geçersiz sayıldı.

Birleşimi yöneten Başkanvekili Kamer Genç, toplantıya katılanlarınsalt çoğunluğunu alan Mehmet Damar'ın Sayıştay Birinci Başkanlığı'na seçildiğini açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda dün yapılan oylamada, iki adaydan biri katılanların salt çoğunluğunun oyunu alamadığı için seçim bugün tekrarlandı.

Sayıştay Başkanlığı, Mehmet Kamil Mutluer'in 15 Haziran 2001 tarihinde yaş haddinden emekli olmasıyla boşalmıştı. ''En Kıdemli Daire Başkanı'' olan Sayıştay 6. Daire Başkanı Necip Pekçevik görevi vekaleten yürütüyordu.

Sayıştay Başkanı, görevi 7 yıl sürdürüyor ve süresi biten yeniden seçilebiliyor. Sayıştay Kanunu'na göre Birinci Başkan ve Sayıştay üyeleri azledilemiyorlar, 65 yaşından önce emeklilikleri istenemiyor. Ancak, Birinci Başkan ve üyeler, TBMM Başkanı'nın önerisi üzerine Meclis üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla görevden alınabiliyor.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)