Melek Delilbaşı ( 1947)
akademisyen1947 yılında İstanbul'da doğdu. 1968 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Ortaçağ Bölümü'nden mezun oldu.

1968 yılında aynı bölümde asistan olarak doktora çalışmalarına başladı. 1970-1972 yılları arasında Selanik Üniversitesi (Yunanistan)'nde bu çalışmalarını sürdürdü.

1973 yılında DTCF Ortaçağ Kürsüsünde "J.Anagnostis, Sultan II. Murad Dönemine Ait Bir Bizans Kaynağı" konulu teziyle doktor unvanını aldı.

1973-1974 yılları arasında Londra'da, British Museum ve King's College'de incelemelerde bulundu.

1980 yılında DTCF'nde "Türk Hükümdarlarına Ait Yunanca Nâmeler ve Ahidnâmeler" konulu teziyle doçent unvanını aldı.

1987-1988 yılları arasında Washington'da, Harvard Byzantinoloji Enstitüsü'nde (Dumbarton Oaks) burslu olarak araştırma yaptı. ABD'nin çeşitli üniversitelerinde konferanslar verdi.

1988 yılında DTCF'de profesör unvanını aldı. Aynı fakültede öğretim üyeliği yaptı. Tarih Bölümü Başkanı ve Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı oldu.

Ayrıca ODTÜ'de "Bizans-Osmanlı Tarihi" dersleri verdi.

Türk Tarih Kurumu ve Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezi üyesi oldu.

İngilizce ve Yunanca biliyor.

ESERLERİ:

1.Johannis Anagnostis, "Selânik'in Son Zaptı Hakkında Bir Tarih" (II. Murad Dönemine ait bir Bizans Kaynağı),

2.Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989, Ankara.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)