Nadir Devlet ( 15.7.1944)
akademisyen15 Temmuz 1944 tarihinde Mançurya'nın Mukden şehrinde doğdu. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Türk Tarihi Kürsüsü'nü bitirdi. 1972-1974 yılları arasında Maximilian Üniversitesi Türkoloji ve Yakın Doğu Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

1976-1982 yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Umumi Türk Tarihi Kürsüsü'nde '1905-1917 Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi' adlı teziyle doktorasını tamamladı.

1963-1967 yılları arasında MEB İslam Ansiklopedisi'nde tashih memuru, 1967-71 yıllarında ise TAE'de sözlük tarama memuru olarak çalıştı.
1972-1984 yılları arasında Hürriyet Radyosu Tatar-Başkurt Servisi'nde radyo programcılığı yaptı. 1986-1991 yılları arasında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'nde Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

1989-1990 yıllarında Columbia Üniversitesi Orta Asya Araştırmaları'nda misafir-araştırmacı öğretim üyeliği yaptı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi oldu. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü müdür yardımcığı görevine geldi.

Üyesi olduğu kuruluşlar: Türk Tarih Kurumu ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. Almanca, İngilizce, Tatarca ve Rusça biliyor.

ESERLERİ:
1.Çağdaş Türkiler, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Ekcilt, İstanbul,1993
2.Çağdaş Türk Dünyası, İstanbul : M.Ü.Fen-Edebiyat Fak. Yay.,1989
3.İsmail Bey (Gaspıralı), Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1988
4.Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi 1905-1917, Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., 1985
5.Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu, İstanbul, 1992
6.Turkic Studies in the World and Turkey, İstanbul : Fatih Yayınevi, 1987
7.Dünyada Türklük Araştırmaları ve Türklük Araştırmaları ve Türkiye, İstanbul : Fatih Yayınevi, 1987
8.Kazak ve Tatar Türkleri, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1976www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)