İsmet Barutçugil ( 1950)
akademisyenİsmet S. Barutçugil1950 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. 1967 yılında İstanbul Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazandı. Öğrencilik yıllarında Aiesec aracılığıyla İtalya ve Çekoslavakya'da staj yaptı. 1971 yılında İktisat Fakültesi Maliye - Siyasal Bilgiler Bölümü'nü bitirdi. Aynı yılın Aralık ayında yeni kurulmakta olan Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nde asistan oldu.

İktisat Fakültesi'nde başladığı yüksek lisans ve doktara çalışmalarını aralıksız sürdürerek 1975 yılında "Türkiye'de Demir Çelik Endüstrisi" konulu tezi ile İktisat Doktoru ünvanını aldı.

1976 yılında Bursa Üniversitesi'nin kurulmasıyla bu üniversitenin İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne geçti. Bu fakültede 1980 yılında "Araştırma ve Geliştirme Yönetimi" konulu tezi ile doçent oldu. Bu tez konusuyla ilgili olarak British Council bursu ile Manchester Business School ve Bradford Üniversitesinde çalıştı.

1982 yılından itibaren Bursa Üniversitesi ve Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin birleştirilmesiyle oluşturulan Uludağ Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevini sürdürdü.
1983-1985 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1986 yılında Fulbrigth bursunu kazanarak sekiz ay süre ile A.B.D.nde Salt Lake City'deki Utah Üniversitesi'nde "Büyük Ölçekli Projelerin Yönetimi" konusunda çalıştı ve çeşitli eğitim seminerlerine katıldı.

1987 yılında Uludağ Üniversitesi'nde profesörlüğe atandı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne geçerek İngilizce İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 1990-1995 yılları arasında Yıldız Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstütüsü'nde de yönetim ve pazarlama dersleri verdi.

Bu dönemde, TÜSSİDE, MPM, Bankalar Birliği gibi kuruluşlar adına da çok sayıda eğitim gerçekleştirdi.

Üniversitede çalıştığı yıllarda yayınlanmış yedi kitabı ve 35 kadar makalesi vardır. İşletmelere yönelik eğitimlerde kullanılmak üzere, çok sayıda eğitim materyali geliştirdi.

1983-1990 döneminde ikisi Enka Vakfı ve diğerleri de İstanbul Ticaret Odası ve Milliyet gazetesinden olmak üzere dört bilimsel eser yarışması ödülü kazandı.

1997'de Washington D.C.'de ve 2000 yılında Dallas, Texas'ta toplanan ASTD (American Society for Training & Development) kongrelerine katıldı.

Kurucu ortağı olduğu RCBA & DOOR Eğitim Danışmanlık firmasının yöneticisi ve DOOR Training International'ın Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetleri temsilcisidir.

Evli ve üç çocuk babası. İngilizce ve Fransızca biliyor.


ESERLERİ:

Türkiye'de Demir Çelik Endüstrisi, Bursa Üniversitesi Yayını, İstanbul 1978

Teknolojik Yenilik ve Araştırma Geliştirme Yönetimi, Bursa Üniversitesi Yayını, Bursa, 1981.

Turizm İşletmeciliği, Bursa Üniversitesi Yayını, Bursa, 1982 (2. ve 3. Baskı Beta Yayınevi, İstanbul, 1989 ve 1993)

Üretim Sistemi ve Yönetim Teknikleri, Bursa Üniversitesi Yayını, Bursa, 1983 (2. Baskı 1989)

İnşaat Yönetimi, Enka Vakfı Yayını, İstanbul 1984. (2. Baskı İnkilap Kitabevi, İstanbul, 1986)

Turizm Ekonomisi ve Turizmin Türk Ekonomisindeki Yeri, Beta Yayınevi, İstanbul, 1986

Cumhuriyetten Bu Yana Türkiye Ekonomisinin Gelişimi ve Geleceğe Bakış, İstanbul Ticaret Odası Yayını, İstanbul, 1989.

Eğiticinin Eğitimi: Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi, Kariyer Yayınları, Istanbul, 2002

Performans Yönetimi, Kariyer Yayınları, Istanbul, 2002

Bilgi Yönetimi, Kariyer Yayınları, Istanbul, 2002

İş Hayatında Kadın Yönetici, Kariyer Yayınları, Istanbul, 2002www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)