Şahin Bey
Antep Savunması Komutanı


asker1890 yılında Antep'te doğdu. Asıl adı Mehmet Sait. İlköğrenimini Antep'de yaptı. Rüştiye'yi yarıda bırakarak derici amcasını yanında çalıştı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Yemen'de savaştı. Ali Said Paşa'nın yanında gösterdiği yararlıktan ötürü erlikten subaylığa yükseltildi. Mondros Mütarekesi sonrasında Kilis askerlik şubesinde görevlendirildi.

Antep, 5 Kasım 1918 tarihinde Fransızlarca işgal edildi. İşgal sonrası oluşturulan direniş örgütlenmesi sırasında Kilis Kuvayı Milliye komutanlığına getirildi.

Kilis-Antep Karayolu'nda oluşturduğu üç savunma hattıyla, uzun süre Fransız alayına karşı Kızılburun ve Kertil tepelerini iki gün savundu. Bostancık yakınlarına çekildi.

Bir yarma harekatı düzenlerken 28 Mart 1920 tarihinde makinalı tüfek ateşiyle şehit oldu.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)