Theon 
filozofİ.S. II. yüzyılda yaşamıştı. Hadriyanus dönemindeki İzmir’de yaşayan düşünür, matematikçi ve astronom. Platoncudur. Yaşadığı dönemde İzmir, Roma egemenliğinde bir kentti. İ.Ö. 133’te Bergama kralı Attalos III’ün vasiyeti ile kent yönetimi Romalılara bırakılmıştı. Platon’un eserlerindeki matematikle ilgili bölümlerin iyi anlaşılmasını sağlamak için bir matematik el kitabı yazdı.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)