Ömer  Muhtar
Libya Direniş Önderi1862 yılında, Libya'nın Batnan beldesinde doğdu. Medrese eğitimi aldı. El-Kasr'daki Senusi tarikatının lideri oldu. İtalyanların 1911'de Libya'yı işgale kalkışması üzerine, Senusi şeyhi Ahmed Şerif es-Senusi önderliğinde başlayan direniş hareketine katıldı. İtalyan yönetiminin, direnişçilerle yaptığı uzlaşma görüşmeleri sonuçsuz kaldı. 1922 yılında, İtalyanlar, Libya'yı sömürgeleştirmeya kalkıştı. Ömer Muhtar, buna karşı, 1923 yılında Berka'da yeni bir direniş başlattı. Cebelü'l-Ahdar'da yaşayan aşiretlerden topladığı savaşçılarla, başarılı eylemler düzenledi. İtalyan kuvvetlerine ağır kayıplar verdirdi. Mısır ve Sudan'dan gelen yardımların kesilmesine rağmen, köylülerin yardımıyla direnişini sürdürdü. Bir çarpışmada yaralandı. İtalyanlara esir düştü. 1931 yılında, Saluk'ta idam edildi.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)