Hakan Baki Gülsün ( 9.12.1960)
sanat tarihçisi9 Aralık 1960 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Aksaray'da Oruç Gazi Okulu'nda, lise öğrenimini yine Aksaray'da Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı.

1978 yılında İ.Ü. Ed. Fak. Estetik ve Sanat Tarihi Bölümü'ne girerek 1984 yılında mezun oldu. Aynı bölümde "Mimar Vedat Bey ve Dolmabahçe Sarayı" konulu bilim uzmanlığı tezini hazırladı.

Hemen ardından İ.T.Ü. Mimarlık Fak. Mimarlık Tarihi bölümünde "Dolmabahçe ve Çırağan Sarayları'nın 19.yy daki Konumu" konulu doktora tezini verdi.

Yayımlanmış çeşitli kitaplarının yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde kültürel içerikli yazıları yayımlandı. Kongre ve konferanslara katıldı.

9 Haziran 2009 tarihinde vefat etti.

ESERLERİ:

1.Beylerbeyi Sarayı
TBMM Vakfı Yayınları(İstanbul, 1993) Beylerbeyi Sarayı ve çevresinin tarihçesi ve mimari özellikleri.

2.Marko Paşa Köşkü
Deniz Kuv. Komutanlığı Yay.(1994) Marko Paşa Köşkü ve çevresinin tarihçesi ve mimari özellikleri.

3.Küçüksu Kasrı
TBMM Vakfı Yayınları(İstanbul, 1995) Küçüksu Kasrı ve çevresinin tarihçesi ve mimari özellikleri.

4.Milli Saraylar
TBMM Milli Saraylar Daire Bşk. Yay.(İstanbul, 1995) Milli Saraylar'ın tarihsel kimlik ve özellikleri.

5.Atatürk İstanbul'da|
TBMM Milli Saraylar Daire Bşk. Yay.(İstanbul, 1996) Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda geçirdiği zamana ait bilgi.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)