Ahmet İlhan ( 2.4.1968)
Avukat AHMET İLHAN

Adı: İlhan
Soyadı : AHMET
Baba adı : Sabri
Anne adı : Rukiye
Medeni hali: Merhum Batı Trakya Türk Milletvekili Osman Üstüner’in torunu ( Venizelos ve Karamanlis hükümetleri zamanında 18 sene parlamentoda mebus olarak görev almıştır ) Ingilizçe Öğretmeni Belgin HAKKI ile evli olup iki çoçuk babasıdır.
Yaş: 36 ( 2-4-1968 )
Doğum yeri : Gümülcine Yunanistan
Ailesi : Isçi bir ailenin oğlu olup Emine isminde bir kızkardeşi vardır.

Siyasi Ünvanları Rodop ili Yeni Demokrasi Partisi Bilim Adamları Özel Parti Teşkilatları Yönetim Kurulu üyesidir.
Rodop Ili Yeni Demokrasi Partisi teşkilatlarında Il Meclis üyesidir.

Siyasi Faaliyetleri 2002 yılında gerçekleştirilen Rodop ili Vali seçimlerinde Rodop ili Meclis Üyesi adayı olarak seçimlere katılmış olup yaklaşık olarak 4.000 oy almiştır.

Seçim ile Göreve geldigi Kurumlar
2002 yılında Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Azınlık okullarında ilan edilen Okul Encümenleri seçimlerine katılmış olup Idadiye Azınlık Okullunda Okul Encümeni olarak seçilmiş olup daha sonra bu okullun Encümen Heyeti Başkanlığına seçilmiştir.

Eğitimi 1987 yılında Gümülcine Lisesini birincilik ile bitirmiştir.
Aynı yıl Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydını yaptırıp 1993 yılında Üniversiteden Bölüm birincisi olarak mezun olmuştur.
Yunanista'nın Gümülcine şehrinde bulunan Trakya Dimokritos Hukuk Fakültesinde diplomasının tanıtmak üzere tabi tutulduğu sınavları başarı ile tamamlayan Ilhan Ahmet 1999 yılında Avukat olarak Gümülcine şehrinde göreve başlamıştır
1999 yılından bu yana serbest Avukat olarak Yunanista'nın Gümülcine şehrinde çalışmaktadır

Meslek Terfiler 1999 yılında Trakya Temyiz Mahkemesi bölgesinde düzenlenen Avukatlık sınavlarında Temyiz bölgesi Avukatları arasında birinci gelmiş olup Avukatlık yapma lisansını elde etmiştir.
2003 yılında Gümülcine Barosunun kararı ile Temyiz Mahkemesi Avukatı sınıfına terfi etmiştir.

Yabancı Dil Yunanca ve Ingilizce

Mesleki Tecrübe ASPIS BANK’ın Hukuk Müşavirliği .
Batı Trakya Türk Azınlığı içinde yer alan pek çok Derneğin Hukuki Danışmanlığını yapmaktadır. Rodop Ili Türk Kadınları Derneği – Iskeçe Türk Birliği – Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği v.s gibi.
Toplumsal ve Siyasal öneme sahip pek çok davayı yürütmektedir. Bu davalara örnek olarak eski PASOK milletvekili Xrisa Manolyanın yüksek seçim Mahkemesinde milletvekili sandalyesini Türk aday Ahmet Mehmet tarafından kaybetmesi davasını – Tütün Kooperatifleri Başkanı Damianos Maroufidis’in başkanlığına karşı açılan iptal davasını – Rodop ili Türk Kadınlar Derneğinin isminde Türk kelimesi yer almasından dolayı Mahkemece tanınmasına karşı açılan davaları gösterebiliriz.

Sosyal Faaliyetler Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Genel Sekreteri görevinde bulunmuş olup azınlığın ve genelde bölgenin pek çok spor ve kültür derneklerine üyedir.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)