Abdullah Abdurrahman ( 1913)- (16.1.1980)
emekli albay


Türkmen Kardaşlık Ocağı Eski Başkanı1913 yılında Kerkük’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Bağdat’a gitti. Bağdat Harb Okulu’na girdi. Harb Okulu’nu başarı ile tamamladı. 1941 yılında İngilizlere karşı olan milli harekette yer aldı. Daha sonra 1948 yılında büyük Türk Generali Mustafa Ragıp ve Ömer Ali Paşalar'la birlikte başarılı bir şekilde Filistin’i kurtarma harekatına katıldı. 1958 yılında Irak’ta Krallığa karşı yapılan ihtilalden sonra, Kerkük İkinci Tümen Komutan Yardımcılığı görevinde bulundu.

19 Temmuz 1959 yılında yapılan Kerkük Katliamından şans eseri kurtuldu. Bağdat’ta devrim komuta konseyi başkanı General Abdulkerim Kasım ile görüşerek, kendisine Kerkük’teki olayları haber verdi.

Bunun üzerine General Kasım, Kerkük’e olayları bastırmak ve ortamı sakinleştirmek için bir ordu gönderdi. Böylece Kerkük’ü, daha büyük bir katliamdan ve felaketten kurtardı. Bu davranışıyla Türkmenlerin büyük bir sevgisini kazandı.

Emekli olan Albay Abdullah Abdurrahman, 1960 yılında kurulan Türkmen Kardaşlık Ocağı’nın 1964-73, 1973-76 tarihleri arasında aralıksız olarak tam 12 yıl başkanlığını yürüttü. Başkanlık yaptığı zaman zarfı içerisinde diğer arkadaşları ile birlikte Türkmen köy, kasaba ve şehirleri dolaştı. Buralardaki Türkmenlerin meseleleri ile yakından ilgilendi. İnsanları için elinden gelen her türlü çalışmayı yaptı. Başkanı olduğu Kardaşlık Ocağı vasıtasıyla gerek kültürel gerekse sosyal yardım yaparak, insanların bilinçlendirilmesinde önemli bir rol oynadı. Türkmen milli davasını insanlara anlatarak, insanların yarınlarına daha iyi bakmasını sağladı. Bu davranışlarıyla, Türkmen halkı içindeki şerefli yerini aldı.

Baas Partisi’nin Irak Türkleri’ne karşı güttüğü sindirme politikası sebebiyle, 1976 yılında, Türkmen Kardaşlık Ocağı başkanıyken, usulsüz bir şekilde Ocak’tan uzaklaştırıldı.

1979 yılında tutuklandı. Çeşitli işkencelere tabi tutuldu. Diğer dava arkadaşları ile birlikte, 16 Ocak 1980 tarihinde, 65 yaşını geçmiş olmasına rağmen idam edildi.

ITC eski lideri Faruk Abdullah Abdurrahman’ın babasıdır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)