Mehmet Akif Bal ( 1973)
araştırmacı, yazar1973 yılında doğdu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü T.C. Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans tezini tamamladı. 1996 yılında görev aldığı MEB'de eğitimci ve yönetici olarak 24 yıl görev yaptı. Görevini halen Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak sürdüren BAL; Trabzon tarihi, Çanakkale Savaşları ve Milli Mücadele tarihi konularında davet edildiği sempozyumlara katılmış ve bildiriler sunmuştur. Halen; İstanbul Tarihi, Trabzon Tarihi, Birinci Dünya Savaşı Tarihi, Milli Mücadele Tarihi ve Türk Eğitim Tarihi konuları üzerine çalışmalarını sürdüren BAL, yakın tarihin önemli kilometre taşlarından sayılan pek çok konu başlığına yönelik olarak makale ve kitap çalışmalarını devam ettirmektedir. Yerel gazetelerde ve dergilerde ise belirli aralıklarla özellikle tarih ve kültür konulu köşe yazıları ile makale türünde yazılar yazmaktadır. Yayınlanmış 50'nin üzerindeki makalesi dışında, basımı gerçekleşen kitapları şunlardır:

Genel Tarih Konulu Çalışmaları

Dön Bir Bak Maziye-Osmanlı Tarihi Anekdotları (İstanbul, 2006) / Sürgün Türkler -Milli Mücadele Döneminde Malta Sürgünleri- (İstanbul, 2006) / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Elden Geçirilmiş 3. Baskı, Trabzon, 2010) / Osmanlıdan Cumhuriyete Meşhurların Okul Anıları (İstanbul, 2003/Ankara, 2018).

Yerel Tarih Konulu Çalışmaları

Bir Şiirdir Trabzon/Osmanlıdan Günümüze Trabzon Şiir Antolojisi (Ankara, 2009) / Trabzon Hatıraları (Genişletilmiş 2. Basım, İstanbul, 2009) / Osmanlıdan Günümüze Trabzonlu Simalar ve Aileler (Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul, 2009) / Trabzon'a Işık Tutan Anılar/Mustafa Kemal Sayıl'ın Trabzon Anıları (1900-1950), (İstanbul, 2011) / Osmanlı Arşiv Belgelerindeki Trabzonlu Devlet Adamları ve Bürokratlar (İrfan Dağdelen ile), (İstanbul, 2012) / Kronolojik Trabzon Tarihi -Kuruluşundan Bugüne Gün Gün Trabzon Tarihi- (İstanbul, 2013) / Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Trabzon Liseli Simalar ve Trabzon Lisesi'nden Hatıralar, (İstanbul, 2014) / Karadere'nin Trabzon'a Armağanı Şehr-i Araklı, (İstanbul, 2017) / Trabzonlu Şehidler (1810-2018), C. I-II, (İstanbul, 2018) / Birinci Dünya Savaşı'nda Trabzon Araklı'da İşgal, Savunma ve Kurtuluş (1916-1918), (İstanbul, 2020) / Trabzon Araklı'da Kültürel Varlığın Tapuları Araklı Kitabeleri, (İstanbul, 2020).

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)