Hakim Süleyman Ata
mutasavvıf


Hoca Ahmet Yesevi'nin Üçüncü HalifesiYesi'de doğdu. Küçük yaşta Ahmet Yesevi'den Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Yesevi dergahında yetişti. Yesevi'nin işaretiyle Harezm'de irşat faaliyetlerinde bulundu.

Hoca Ahmet Yesevi, Süleyman Ata'ya, bir deveye binerek, onun götürdüğü yerde kalmasını söyledi. Ertesi sabah yola çıkan Süleyman Ata, devenin ipini bıraktı.

Deve, Harezm ülkesinde bir yerde çöktü. Süleyman Ata'nın kaldırmak için bağırmasına rağmen deve kalkmadı. Bundan dolayı o yere 'Bağırgan' ve Süleyman Ata'ya da 'Bağırgani' denildi.

Hakim Süleyman Ata, Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmetlerini insanlara anlattı. Ahmet Yesevi tarzında şiirler yazdı. Hece vezni ile yazdığı bu şiirlerinde Kul Süleyman, Hakim Süleyman, Hakim Hoca Süleyman ve Hakim Ata gibi mahlaslar kullandı.

Türk Dünyasının yeni Müslüman olduğu dönemdeki hizmetleri önemlidir.

Süleyman Ata, 1186 yılında vefat etti. Harezm ülkesindeki Akkurgan (Bağırgan)'a defnedildi.

ESERLERİ:

Önemli eserlerinden bazıları: Bakırgan Kitabı, Ahirzaman Kitabı ve Meryem Kitabı'dır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)