Rona Aybay ( 1935)
hukukçu, akademisyen1935 yılında İstanbul’da doğdu. 1959 yılında İÜ Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede doktorasını yaptı. 1964 yılında Columbia Üniversitesi’nde mukayeseli hukuk masterini tamamladı. 1973’te doçent, 1980’de profesör oldu.

ODTܒde Kamu Yönetimi bölüm başkanlığı, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi dekanlığı ve AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi dekan yardımcılığında bulundu. 12 Eylül 1980’deki askerî darbeden sonra üniversiteden uzaklaştırıldı. 7 yıl sonra Danıştay kararıyla üniversiteye döndü.

Avrupa Konseyi Irçılık ve Hoşgörüsüzlükle Savaşım Komisyonu ile Bosna-Hersek’teki insan hakları ihlallerini incelemekle görevli AGİT komisyonu üyeliklerinde, Bosna-Hersek İnsan Hakları Mahkemesi’nin kurulduğu 1996’dan kapandığı 2003’e kadar Avrupa Konseyi tarafından seçilmiş uluslararası yargıçlık görevlerinde bulundu.

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

5 Mayıs 2022 tarihinde vefat etti.

ESERLERİ:

1.Faşizm (Murat Sarıca ile birlikte, 1962)
2.Karşılaştırmalı 1961 Anayasası (1963)
3.Robert Owen (1970)
4.Yurttaşlık (Vatandaşlık) Hukuku (1982, yeni basım 2004)
5.Yasa Çatışması Hukuku Dersleri (1998)
6.Yasaların Uluslararası Düzeyde Çatışması (Kanunlar İhtilafı) (Esra Dardağan ile birlikte, 2001 ve 2005)
7.Hukuka Giriş (Aydın Aybay ile birlikte 2003 ve 2005)
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)