Dündar Alikılıç
1968 yılında Trabzon’un Sürmene ilçesinin Baştımar köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Sürmene’de tamamladı. 1985-1986 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümüne kayıt yaptırıp 1989 yılında bu bölümden mezun oldu. 1990-1997 yılları arasında İstanbul’da Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Dairesi’nde çalıştı. 1993’te Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü’nde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda ‘Şehname-i Nadiri’ adlı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. Askerlik hizmetini yedek subay olarak İstanbul-Tuzla ve Ağrı-Patnos’ta yaptı. 1997’de Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, Arşivcilik Anabilim Dalı’nda öğretim elemanı olarak göreve başladı. 2002’de Atatürk Üniversitesi, sosyal bilimler Enstitüsü Yeriçağ Anabilim Dalı’nda ‘17. Yüzyıl Osmanlı Saray Teşrifatı ve Törenleri’ adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 2003 yılında Kütüphanecilik Bölümü Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ESERLERİ

İrisan Beyleri/Abbasi Devleti'nden Hakkari Beyliği'ne
Yrd. Doç. Dr. Dündar Alikılıç
TARİH DÜŞÜNCE KİTAPLARI

Yaklaşık olarak beş yüz yıllık bir döneme yayılan Abbasi hanedanına mensup İrisan Beyliği, Nurullah Bey ve Süleyman Bey'in tevfik edilmesiyle son bulmuştur. Bu aile, beyliğin dağılmasından sonra Van ve Hakkari vilayetlerinin çeşitli kaza ve köylerine yerleşmiş olup, evlatları hala buralarda yaşamaktadırlar.
Bu kitapta unutulmuş bir hanedan ve tarih zincirinin kayıp bir halkasının gün yüzüne çıkarıldığına şahit olacaksınız.

İmparatorluk Seremonisi
Yrd. Doç. Dr. Dündar Alikılıç
TARİH DÜŞÜNCE KİTAPLARI

Bu kitapta, dünyaya benzersiz bir nizam veren Osmanlı’daki köklü devlet ve yönetim geleneğinin önemi ve ayrılmaz bir parçası olan seremoniyi bütün yönleriyle bulacaksınız.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)