Mustafa Bağışlayıcı
mutasavvıf


'Beyaz Hoca'


Hacı Mustafa Bağışlayıcı1908 (Hicri 1326) yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğdu. Yirmili yaşlarında Samsun'a göç etti. Tasavvufla Samsun'a geldiği zaman tanıştı. Türkçe-Fransızca öğretmenliğinden ayrılan Açıkbaş Ömer Efendi'den ders aldı. Ömer Efendi'nin vefatından sonra onun irşad görevini üstlendi. Kitapçılık yaptı.

1946 yılında Demokrat Parti'yi destekledi. İslam Demokrat Partisi kurucuları arasında yer aldı.

1951 yılında Samsun’da Haftalık Büyük Cihad dergisini çıkardı. Ahmet Emin Yalman Malatya'da vuruldu. Büyük Cihad'daki yazıların olayı tahrik ettiği iddiasıyla tutukladı. Bir süre Ankara'da Necip Fazıl, Osman Yüksel ve Cevat Rıfat Atilhan ile aynı koğuşta kaldı. Mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Alparslan Türkeş ile Hindistan dönüşü tanıştı. Tanıdıklarının Türkeş'le irtibatını sağladı.

Hacca gittikten sonra giydiği beyaz giysi onu cezbetti. Hacdan sonra beyaz elbise giydi. Bu nedenle 'Beyaz Hoca'olarak anıldı.

12 Eylül 1980 Darbesi'nden sonra MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası sırasında mahkemeleri izleyerek Türkeş'e destek oldu.

MHP’nin kurultay ve toplantılarında sürekli Alparslan Türkeş’in yanında yer aldı. Beyaz giysileri ile Türkeş dönemi MHP kongrelerinin protokol tribününün sembollerinden biri oldu.

Büyük Cihad Dergisi

Mustafa Bağışlayıcı, 1951'de Samsun’da Haftalık Büyük Cihad dergisini çıkardı.

Derginin 14 Mayıs 1952 tarihinde yayınlanan 53. sayısında şöyle yazıyordu: "Bir daha bu Millet'in başına Siyonist ve Farmason’u hakim kılmayacağız."

Bir çok yazarın ilk yazıları bu dergide yayınlandı.
HAKKINDA YAZILANLAR

Kutlu Bilgi

Aşık Kemali Bülübül'ün Mustafa Bağışlayıcı'ya yazdığı şiir...

Ak sakal, ak urba, sanki ak bulut
Samsun'un uç beyi, Bağışlayıcı
Hakk'a, üç hilâle, bağlamış umut
İmanlı Türk boyu, Bağışlayıcı.
   
Günlük meşgalesi, tevhid, tilâvet
Kaynağı Kur'ân'la, hadîstir elbet
Samimi davete eder icabet
Hem emmi hem dayı Bağışlayıcı
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)