Hayriye Yenisoy
akademiyenHayriye Süleymanoğlu Yenisoy10 Mart 1934’te Bulgaristan’ın Filibe şehri (Plovdiv) yakınında bulunan Kriçim kasabasında doğdu. Özel Türk Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra Bulgar Kız Lisesinde okudu. Sofya Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türkoloji Bölümü’nün ilk mezunlarından biri oldu. Sonra da aynı üniversitenin Slav Filolojileri Fakültesi Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Mecburî hizmetini Kırcaali Türk Öğretmen Okulu’nda tamamladıktan sonra Eski Zağra’da (Stara Zagora) yeni açılan Öğretmen Uzmanlaşma Enstitüsü’nde "Türk Okulları" Bölüm Başkanlığına atandı. Sınav kazanarak Sofya Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi, başasistan olarak 22 yıl çalıştı. Üniversitede kaldığı dönemin son beş yılı Hayriye Süleymanoğlu ve ailesinin yaşamında büyük işkence yılları oldu. Türk azınlığa başlatılan saldırılarda bu aile de nasibini aldı. Bundan sonra Sofya Üniversitesi’nden Bulgar Bilimler Akademisi’ne atanarak Balkan Araştırmaları Enstitüsü Balkan Halklarının Etnik-Lengüistik Ve Etnik-Kültürel Sorunları Bölümü’nde beş yıl çalıştı. Uzmanlığını Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nde (Bakü) yaptı. Azerbaycan Bilimler Akademisi Dilcilik Enstitüsü’nde de doktorasını savundu. Balkan Araştırmaları Enstitüsü’nde doçent unvanını aldı. 1989’un Büyük Göçünde ailece Türkiye’ye geldi ve burada Yenisoy soyadını aldı. 1991’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde kadroya alınarak Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın kurucusu oldu. Türkiye döneminde profesör oldu. Bir dönem Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Lehçeleri Bölümlerinde Rumeli Türk Ağızları ve Balkan Türklerinin Edebiyatı dersleri okuttu. Davetli olarak bulunduğu Oslo Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Magusa Üniversitesinde konferanslar verdi. Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü’nde, Avusturya Türk Federasyonu’nun Viyana’da, Hollanda Türk Federasyonu’nun da Amsterdam’da düzenledikleri yaz okullarında ders okuttu. Bir süre T. C. Devlet Bakanlığında ve Kültür Bakanlığı’nda danışmanlık görevinde bulundu. 1994’te Süvari dergisinin, 2004 yılında da Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı’nın (TÜRKSAV) TÜRK DÜNYASINA HİZMET ÖDÜLLERİNE layık görüldü.
ÖĞRENİM VE UZMANLIK:
1948 - 1952 : Bulgar lisesinden mezun oldu.
1952 - 1956 : Sofya Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu.
1961 - 1967 : Sofya Üniversitesi Slav Dilleri Fakültesi Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu.
1970'te Bakü Devlet Üniversitesinde ihtisas yaptı.
1987'de Bulgar Bilimler Akademisinde doçent seçildi.
1996'da Azerbaycan Bilimler Akademisi Dilcilik Enstitüsünde doktora savundu.

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:
1956 - 1959: Kırcaali Türk Öğretmen Enstitüsünde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı (Mecburi hizmet)
1959 -1964 : Eski Zağra (Stara Zagora ) Öğretmen Uzmanlaşma ve Yetkinleşme Enstitüsünde "Türk Okulları" Kürsü Başkanlığı yaptı.
1964 - 1985 : Sınav kazanarak Sofya Üniversitesi Türkoloji Bölümünde öğretim görevlisi ve başasistan olarak çalıştı.
1985 - 1990 : Bulgar Bilimler Akademisi Balkanoloji Enstitüsü "Balkan Halklarının Etnogengüistik ve Etnokültür Sorunları" Bölümünde çalıştı.
1991 - 1998 : Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.
1998'de Muğla Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Doçent olarak çalışmaya başladı ve halen de burada çalışmaktadır. Uluslar arası Sosyo-Lengüistler Derneği üyesidir ve sempozyumlarına bildirileri ile katılmaktadır.

BİLİM ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ:
Türkçe, Rusça, Bulgarca ve Slovak dilinde yazılmış üniversite kitapları, sözlükler, etüt ve makalelerden oluşan 120 eseri bulunmaktadır.

SOSYAL FAALİYETLER:
Bulgaristan Türk azınlığın Türkiye'de resmi koordinatörlüğü ve Balkan Türk Kadınlarının temsilciliğini yapmaktadır. 1994 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Ebülfeyz Elçibey'e Kuzey - Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'a ve tarafıma "TÜRK DÜNYASINA HİZMET" ödülü verilmiştir.

DOÇ.DR.HAYRİYE SÜLEYMANOĞLU YENİSOY'UN
BAŞLICA ESERLERİNİN BİBLİYOGRAFYASI1

1 Eserler, şu soy adlarıyla yayımlanmıştır. Süleymannova; Süleymanoğlu Yenisoy, Yenisoy.

1961 YILI
1.Reçnikovata rabota po bılgarski ezik s uçenitsite turçeta (Türk Öğrencillerle Bulgarcadan Leksik Alıştırmalar). V sb.: "Materialiv pomoşt na uçitelite po bılgarski ezik i istoriya". İzd.na ONS gr. Kırcaali -Otdel "Prosveta i kultura", Mart 1961, str.3-23.

1962 YILI
1.Rodop Manileri (E. Boyev ile Birlikte). "Narodna Prosteva" Devlet Yayınevi, Sofya, 1962.
2.Rabota v Dopılnitelnite Çasove po bılgarski ezik. (Bulgarcadan Ek Derslerde Çalışmalar - St. Slavova ile Birlikte). V. Sb.: " V pomoşt na uçitelite, koito rabotat c turçeta"/ sbornik ot statii/ İzd.na Ministerstvotona prosvetata i kulturata, Sofya, 1962, str. 27-46
3.Govornite uprajneniya po bılgarski ezik s uçenitsite turçeta (Türk Öğrencilerle Bulgarcadan Sözlü Alıştırmalar -Y. Ananiav ile Birlikte). Poraditsa "Pedagogiçeski zov". Izd.na ONS gr. Kırcali - Otdel "Prosveta i kultura", br. 1 i. 2., April, 1962, 26 str.

1963 YILI
1.Rodop Türk Halk Masalları (E. Boyev ile birlikte). "Narodna Prosveta", Devlet yayınevi, Sofya, 1963, 136 sf.
2.Masallarda 1978 yılında Çekoslovakya'da Slovak dilinde de yayımlandı.
3.Mihail Şolohov /Eserlerin Dili / Yeni Işık Gazetesi, Sofya, 1965. Rodop Manileri (E.Boyev ile Birlikte) Genişletilmiş 2. Baskı, "Narodna prosveta" Yayınevi, Sofya, 1963, 190sf.
4.Değerlendirme: Muharrem Erginoğlo, Türk Kültürü Dergisi III, 128/ 1965, SF.280, Ankara.

1966 YILI
1.Ailede Çocukların Terbiyesine Dair (H.Mahmudov ile Birlikte) Vatan Cephesi Milli Şurası Yayını, Sofya, 1966, 47sf.
2.Rodop Türküleri (E.Boyev ile birlikte). İkinci baskı, "Narodna Prosveta", Devlet Yayınev, Sofya, 1966, 136 sf.

1971 YILI
1.Uygulamalı Türk Dili Dersleri - Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi (H. Mahmudov ve M. Beytullov ile Birlikte) "Kl. Ohriski" Sofya Üniversitesi Yayını - Sofya Üniversitesine Bağlı Şumnu (Şumen) Türk Dili ve Coğrafya Fakültesi, Sofya, 1971, 405 sf.

1974 YILI
1.Turski ezik. Tekstove Çast I. (Türk Dili Metinler I.Bölüm H.Mahmudov, Kr. Haciolova, V.Samarcieva, M.Memedov ile birlikte). İzd.na Sofiyskiyat universitet "Kl. Ohridski", Fakullet po zapadni filologii, Sofya, 1974, 326 sf.
2.Turski ezik. Tekstove Çast II. (Türk Dili Metinler II.Bölüm H.Mahmudov, Kr. Haciolova, V.Samarcieva, M.Memedov ile birlikte). İzd.na Sofiyskiyat universitet "Kl. Ohridski", Fakullet po zapadni filologii, Sofya, 1974, 306 sf.
3.Praktiçeski turski ezik. Tekstove. Çast III. (Uygulamalı Türk Dili Metinler. Bölüm III. (Aynı yazarla birlikte). İzd.na Sofiyakiyat Universitet "Kl. Ohridski", fakultet po zapadni filologii., Sofya, 1974, 360 sf.

1975 YILI
1.Obuçeniç na detsa ot nebılgarski proizhod v detskata gradina/ Programirano rıkovodsvo za 6 - godişni detsa v 4 svitıka / (Bulgar Kökenli Olmayan Çocukların Ana Okulunda Eğitim - Öğretimi / 6 Yaş Grubundan Çocuklara 4 Kitapçıktan Oluşan Kılavuz/ 1. Kitapçık (M.Yanakiev, T.Vladimirova, S.Makodonska ve A.Vasilieva ile birlikte ). İzd.na Nauçnoizsledovatelskiyat İnstitut po obrazovanieto "T. Samodumov" pri Ministerstvoto na narodna prosvela, Sofya, 1975, 204 sf.
2.Obuçenie na detsa ot nebılgarski proizhod v detskata gradina / Programirano rıkovodstvo za 6 - godişni detsa v 4 svitıka / Bulgar Kökenli Olmayan Çocukların Ana Okulunda Eğitim Öğretimi / 6 Yaş Grubundan Çocuklara 4 Kitapçıktan Oluşan Kılavuz, II.Kitapçık. Aynı yazarlarla birlikte. Sofya, 1975, 240 sf.

1976 YILI
1.Bılgarskite seliştni i liçni imena v osmanski dokumenti i nakoi tehni fonetiçni i gramatiçni izmeneniya. (Osmanlı Belgelerinde Bulgar Yer ve Kişi Adları ve Bunlardaki Bazı Fonetik ve Gramer Değişmeleri) Godişnik na Sofiyskiya Üniversitet "Kl. Ohridski". Fakultet po zapadni filologii, T. LXXI. 1. Klasiçeski filologii i orientalistika, 1976, 75-167.
2.Za turtsizmite v publitsistika na Zahari Stoyanov. ( Zahari Stoyanov'un Sosyo -politik konulu Eserlerindeki Türkçe Alıntılara Dair). God. na Sofiyskiya universitet. Fakultet po klasiçeski filologii i orientalistika. T.LXXXI, 1976, Sofya, 1980, 57-70.
3.Türk Dili Ses Bilgisi (Fonetika na turskiya ezik). İzd.na Sofiyskiya universitet "Kl. Ohridki", Sofya, 1976, 232 str.
4.Değerlendirme: Prof.Dr. Agamusa Ahundur. Sovetskaya Turkologiya 2, sf. 88-90. Bakü-1978.

1977 YILI
1.K turskim zaimstvovaniyam v bolgarskom yazıke (Bulgarcada Türkçe Alıntılar Üstüne ) İzd. Azerbaycanskoy ordena Lmudovogo znameni goşudarstvenıy universitet. Uçeniya zapiski. Otedelnıy ottisk, Bakü, 1977.sf.67-71.
2.Obucenie na detsa na bılgarski turtsi (Bulgar Türkleri Çocuklarının Eğitimi Öğretimi) (A. Vasileva, S. Makedonska ile Birlikte). İzd. Na Dırjavna izdatelstvo "Narodna prosveta, Sofya, 1977, 301, sf.

1979 YILI
1.Uçebnik po turski ezik (Türk Dilinden /Ders Kitabı) (H.Mahmudov, 1. Beyrullov ve V.Samarcieva ile birlikte). İzd.na Sofiyskiya universitet "Kl. Ohridski," Sofya, 1979, 555.sf.

1980 YILI
1.Rodop Manileri ( E.Boyev ile birlikte ) Türk Dünyasını Araştırma Dergisi (TDA) II/9 (Ara. 1980),sf.206-220,İstanbul.
2.Bılgarsko-turski reçnik (Bulgarca-Türkçe Sözlük). Sıstavili: S.R. Demirev, M.Mehmedov, sp. Bılgarski ezik,kn. 6, 1980, str.525-528. (Değerlendirme).

1981 YILI
1.Bılgarsko - turski tematiçen reçnik. Çast I-II. ( Bulgarca - Türkçe Tematik Sözlük. Cilt I-II ) İzd. na Sofiyskiya universitet" Kl. Ohridski"", Sofya, 1981. 1376 sf.
2.Değerlendirme: Türker Acaroğlu. Türk Dili Dergisi, Nisan 1983, sf. 122-123, Ankara.
3.Leksikalni zaemki v turskiya ezik ot bılgarskiya i ot drugite slavanski ezitsi. (Türkçede Bulgarcadan ve Öteki Slav Dillerinden Leksik Alıntılar. Sıpostavitelno ezikoznanie/ Spisanie na Sofiyskiya universitet "Kl. Ohridski" .VI. 1981, 3-5sf, 105-135.

1982 YILI
1.Aslan Eyvazov, Muasir Türk Dilinin Fonetikası. Azerbaycan Devlet Üniversitesinin Neşri, Bakü, 1978, 93 sf. Sp.filologiya, 10-11, Sofiya, 1982, sf. 124-127. (Değerlendirme).

1983 YILI
1.Bulgaristan'da Kriçim Türklerinin Düğün Türküleri. II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, III. Cilt, Ankara, 1983, st.287-305.
2.Fonetiçna, morfologiçna i semantiçna harekteristika na slavyanskite zaemki v turskiya ezik/s ogled na narodnite govori na Turtsiya. ( Türkiye'nin Halk Ağızları Göz Önünde Bulundurularak Türkçedeki Slavca Alıntıların Fonetik, Morfolojik ve Semantik Açıdan Nitelendirilmesi). V. Sb.: "Bulgariya i svetat prez vekovete", İzd.na Sofiyskiya universitet, "Kl. Ohridski", Sofya, 1983, sf.119-129.

1990 YILI
1.Ruski zaemki v govorite na oblastta Kars - İztoçen Anadol / Turtsiya/ ( Doğu Anadolu-Kars İli Ağızlarında Rusça Alıntılar). BAN, İnstitut za Balkanistika, problemna grupa po "Etnolinguistiçni problemi na balkanskite narodi", Sofiya , 17.sf.
2.İz istoriyata na Bılgarsko- turskite i tursko-bılgarski reçnitsi ( Bulgarca - Türkçe ve Türkçe Bulgarca Sözlüklerin Tarihine Dair). BAN, İnstitut za Balkanistika, problemna gruba po "Etnolinguistiçni problemi na balkanskite narodi" Sofya, 1990, 15sf.
3.Za entonima Bulgar (Bulgar Etnonimine Dair) İnstitut za balaknistika pri BAN, Problemna Grupa po "Etnolinguist içni problemi na balkanskite narodi, Sofya, 1990, 35 sf.
4.Ana Okulu Öğretmenlerine Türkçeden Kılavuz Kitap (G. Rüslemova ve Y. İbrahimova ile birlikte). Haklar ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Sofya, 1990.
5.Özlenen Alfabe (M.Süleymanoğlu ile birlikte), (HÖH), Sofya, 1990.
6.Türkçe -2 Okuma Kitabı (M. Süleymanoğlu ile birlikte), (HÖH), Sofya, 1990.
7.Türkçe -3 Okuma Kitabı (M. Süleymanoğlu ile birlikte), (HÖH), Sofya, 1990.
8.Türkçe -4 Okuma Kitabı (M. Süleymanoğlu ile birlikte), (HÖH), Sofya, 1990.
9.Türkçe -5 Okuma Kitabı (M. Süleymanoğlu ile birlikte), (HÖH), Sofya, 1990.
10.Türkçe -6 Okuma Kitabı (M. Süleymanoğlu ile birlikte), (HÖH), Sofya, 1990.
11.Türkçe -7 Okuma Kitabı (M. Süleymanoğlu ile birlikte), (HÖH), Sofya, 1990.
12.Türkçe -8 Okuma Kitabı (M. Süleymanoğlu ile birlikte), (HÖH), Sofya, 1990.
13.Öğretmenlerimize, Ana ve Babalarımıza ilk Türkçe Kitap, (M. Süleymanoğlu ile birlikte), (HÖH), Sofya, 1990.
14.Ana Okulu, İlk Okul, Orta Okul ve Liselerde Türkçe öğretim Programı. Sofya, 1990.

1991 YILI
1.Bulgar Dili Grameri. Ankara Üniversitesi DTCF Öğrencilerine Ders Kitabı, Ankara, 1991, 105 sf.
2.Yaşam Sancıları İçinde Adımız, Dilimiz, Kültürümüz. HÖH gazetesi, Sofya, sayı 2, 1991. Aynı makale, şu dergilerde yayımlanmıştır. Bulgaristan Türklerinin sesi, sayı 6, 1991, Ankara, sf 11-13 Balkanlarda Türk Kültürü, sayı 2, 1992, Bursa, sf. 3-4.

1992 YILI
1.Bulgar Yahudilerinin Cudezmo Dilinde Türkçe Alıntılar. Balkanlarda Türk Kültürü Dergisi, sayı 3, sf. 12-15, Bursa.
2."Sefarat 92" Osmanlılar Zamanında Balkanların Ekonomik ve Kültürel Gelişmesinde Yahudilerin Katkısı. Balkanlarda Türk Kültürü, Sayı 4, sf.14-15, Bursa, 1992.
3.Bulgaristan'da Türk Dili öğretimi ve Ortaya Çıkan Sorunlar. Balkanlarda Türk Kültürü, sayı 5, sf.18-20, Bursa,1992.
4.Çağdaş Bulgar Dili A.Ü. DTCF Öğrencilerine Ders Kitabı, Ankara, 1992, 306sf.

1993 YILI
1.Sıstoyanie na frazeologizmite ot turski proizhod v sıvremenniya bılgarski ezik. (Bulgarcada Türkçe Kökenli Deyimlerin Durumu) Ankara, 1993,57 sf.
2.Kım vıprosa za slvyanskiya leksikalen element v turskiya ezik. (Türkçede Slav Leksik Unsurlara Dair) Sıpostavitelna ezik iznanie sp.na Sofiyakata unevirsitet "KL.Ohridski", Sofya, 1993, br. 3-4, str.187-193.
3.Prof.Dr.O.Yaşar Nasteva'nın 70.Doğum Yıldönümünü Kutlarken. Yeni Hafta Gazetesi, Ankara, 4 Ocak 1993.
4.Kriçim'de Hıdrellez Manileri - Balkanlarda Türk Kültürü, sayı 7, sf. 14-18, Bursa, 1993.
5.Osmanlı Kaynaklarında Balkan Toponim ve Hidronimleri. Balkanlarda Türk Kültürü. Sayı 8, sf.17-20, Bursa, 1993.
6.Çağdaş Türkçede En Sık Kullanılan Sözcükler. Balkanlarda Türk Kültürü. Sayı 9, sf. 9-13, Bursa, 1993.

1994 YILI
1.Türkolojinin Bulgaristan'da Gelişmesinde Katkıda Bulunan Bulgar Bilginleri. Balkanlarda Türk Kültürü. Sayı 11, sf. 5-6, Bursa, 1994.
2.Bulgaristandaki Türkler. Süvari Dergisi, Ocak, 1994, sf.27, Ankara
3.Balkan Türkleri Edebiyatı (Sözlü Edebiyat) Balkanlarda Türk Kültürü, sayı 12, sf. 4-7, Bursa, 1994.
4.Bulgaristan Türklerinin Yakın Geçmişi ve Bugünü. Balkanlarda Türk Kültürü. Sayı 13, sf. 5-8, Bursa, 1994.

1995 YILI
1.Balkan Türk Edebiyatı. (Yazılı Edebiyat) Balkanlarda Türk Kültürü, sayı 14, sf. 9-12, Bursa 1995.
2.Gagavuz Türklerinin Dili ve Folkloru. Balkanlarda Türk Kültürü, sayı 15, sf. 15-19, Bursa 1995.
3.Bulgaristan'da Atatürk Reformlarının Bulgar Aydınları Tarafından Değerlendirilmesi. Süvari Dergisi, Ekim, sf. 28-32, 1995, Ankara.

1996 YILI
1.Bulgaristan Türkleri Şiiri. Türk Dili. Dil ve Edebiyat Dergisi. Türk Şiiri Özel Sayısı V, Mart, Ankara, 1996, St. 449-578.
2.Bulgar Folklorunda Türk Folkloru Etkileri, Bilig Dergisi, sayı8, sf. 140-146, Ankara, 1996.
3.Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş ve Gelişmesinde Hizmeti Geçen Bulgaristanlı Türk Aydınları. Türkiye'de Türkolojinin Gelişmesi ve Prof.Dr.Hasan Eren, Kayseri Üniversitesi Yayını, Kayseri, 1996.
4.Bulgaristan'da Ana Dilimiz, Türkçe Ders Kitaplarımız ve Öğretim Sorunlarımız. Uluslar arası Türk Dili Kongresi, 1992.
5.(26 Eylül 1992-1 Ekim 1992) sf. 299-308. TDK Yayınları: 632.

1997 YILI
1.Bulgaristan Türklerinin Eğitim ve Kültürel Kalkınmasına Hizmeti Geçmiş Azerbaycan Aydınları. Bilig Dergisi, sayı 3, Ankara, Ocak, 1997.
2.Bulgaristan Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, İLESAM Yayını, Ankara-1997.
3.Türk-Bulgar Dil İlişkilerine Toplu Bir Bakış, Bilig Dergisi, sayı 4, Ankara, 1997, sf.170-175.
4.Kriçim Türklerinin Düğün Türküleri (İkinci Baskı). Bilig Dergisi, Sayı 5, Ankara 1997, sf. 200-209.
5.Türk - Bulgar Dil İlişkileri Konusunda Değerli Bir Kitap, Bilig Dergisi, 1997, Sayı 6, sf. 259-262
6.Türkçe -2 Bulgaristan Türklerinin Çocuklarına ait Türkçe Okuma Kitabı (İkinci Baskı) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayını
7.Çağdaş Bulgar Dili (Fonetik, Sözcük Yapımı, Morfoloji, Sentaks), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara, 1997, 307 sayfa
8.Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antoloji Cilt 8. Bulgaristan Türk Edebiyatı, Kültür Bakanlığı Yayını, 1997, 446 sayfa.

YAYIMLANMA AŞAMASINDA OLAN
1."Tarih Boyunca Slav - Türk Dil İlişkileri", 380 sf., Türk Dil Kurumu.
2."Bulgaristan Türkleri Edebiyatı", 430 sf., (Gazi Üniversitesi Yayınları).
3."Türk - Bulgar Dil İlişkileri", 15 sf., AÜ. DTCF Yayını.
4."Çağdaş Bulgar Dili", 306 sf., AÜ Yayını.
5."Türk - Balkan Dil ve Edebiyat İlişkileri", 150 sf., Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle Etkileşimi. Projesi çerçevesinde yayımlanmaktadır.
6."Türkçenin Sıklık Sözlüğü", 250 sf., Türk Dil Kurumu.
7."Nakol statistiçeski nablüdeniya vııhu fonetiçnata i morfologiçna struktura na dumata v sıvıemennıya turski ezik i obraton roçnik" ("Çağdaş Türkçe'de Sözcüğün Fonetik ve Morfolojik Yapısı Üzerinde Bazı İstatistik Araştırmalar ve Ters Sözlük"), 180 sf.
8."Türkçe - Bulgarca Sözlük", C.I-II, 1681 st.
9."Uygurskiy kaganat v 745-760 gg. (Po materialam runiçeskih nadpisey). Avtor: Sarthoja - Ulı Harjaubay (Pünik Yazıtlardaki Bilgilere göre, 745-760 Yıllarında Uygur Hakanlığı), Rusçadan çeviri, 225 sf.
10." Türkçe - 2, Okuma Kitabı", T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, 100 sf.

ULUSLAR ARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA OKUNAN BİLİMSEL RAPOR VE BİLDİRİLERDEN BAZILARININ BAŞLIKLARI:
1."Turtsizmite v tvorçestvoto na Zahari Stoyanov" / Stalist.f çesko izsiedvane/, (Zahari Stoyanov'un Yaratıcılığında Türkçe Kelimeler / İstatistik Araştırma/). Doklad, çelen na Hauçna sesiya, organizirana ot fakulteta po zapadni, filolojii po sof. Universitat "Kl. Ohridski", april, 1976, Sofya.
2."Türkçe'de En Sık Kullanılan Sözcüklere Dair ( Langüistik - İstatistik Araştırma. III. Milletlerarası Türkoloji Kongresinde Okunan Bilimsel Bildiriler, İstanbul, 1979. BTK'de Basıldı).
3."Bulgaristan'da Kriçim Türklerinin Düğün Türküleri", II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi, Bursa, 1981, T.C. Kültür Bakanlığının Derlemesinde Basılmıştır.
4."Eonetiçna, morfologiçna i semantiçna barakteristika na Slavyanskite zaemki v turskiya ezik /s ogled na narodnite de vori na Turtsiya/ (Türkiye'nin Halk Ağızları Göz Önünde Bulundurularak ) Türkçedeki Slavca Alıntıların Fonetik, Morfolojik ve Semantik Açidan Nitelendirilmesi. Nauçno sıobtenie, şetena na I. Merdunaroden kongres po bılgaristika, may, 1981 g. / Po kısne v razşiren variant pod siştoto zaglavie be poblikuvana v sb.: "Bılgariya i svetıt prez vekovete", izd. Na Sof. Universitet. "Kl. Ohridski", Sofiya, 1983g., str.119.129/ Uluslar arası Bulgaroloji Kongresinde Okunan Bilimsel Bildiri, Mayıs, 1981, Sofya ( Daha sonraları "Kl. Ohridski" Sofya Üniversitesinin Yayını "Yüzyıllar sürecinde Bulgaristan ve Dünya" Başlıklı Derlemede Yayımlanmıştır), Sofya, 1983.
5."Türkçe'de Eklerin İşleklik Durumu" (İstatistik Araştırma). Türkoloji Kongresinde Okunan Bilimsel Bildiri, İstanbul.
6."Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'de Balkan Tepenim ve Hidronimleri. Akadimisyen VI. Georgiev'in 80. Doğum yıldönümü Münasebetiyle Düzenlenmiş " Balkan Halklarının Etnik Linmistik Sorunları" konulu Uluslar arası Bilimsel Toplantıda okunan bildiri. (9-10.02.1988-Sofya).
7.XVII. Yüzyıl Osmanlı - Türk Kaynaklarından Balkan Toponim ve Antroponimleri" (30.08-5.09.1989-Sofya ).
8."Bulgarca'da Türkçe Kökenli Tarih Terimleri". Türk Tarih Kongresi, Eylül, Ankara, 1990.
9."Bulgaristan'da Türkolojinin Gelişmesi". Uluslar arası Türk Dili Kongresi, Eylül, İstanbul-Ankara- 1992.
10."Türkçe'de SlavLeksik Unsurlar Sorununa Dair". Uluslar arası Linguistik Coğrafya ve Diyalektoloji Kongresi. Kasım, 1992, Sofya. (Kl.Ohridstik - Sofya Üniversikesinin "Karşılaştırmalı Dil Bilimi Dergisinde" yayımlanmıştır. Sofya, 1993, sayı. 3-4, sf.187-193.
11.Bulgaristan'dan Türkiye'ye Göç Eden Türklerin Dili Üzerine Sosyo-Linguistik Araştırma". (Araştırmada İstatistik metod uygulanmıştır). Uluslar arası Sosyo- Lintguistik kongresi, Eylül, Sofya, 1993.
12."Bulgaristan Göçmenlerinin Türkiye'de Dil Sorunları Var mı?" Türk Kültür Kongresi, Eylül 1993- Ankara.
13."Bulgaristan Türklerinin Edebiyatına Toplu Bir Bakış" II.Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı, 8-10 Aralık 1994, Ankara.
14."Türkiye'de Milli Kurtuluş Savaşı ve Türk Kadını", Uluslar arası Sempozyum, Mart 1995-Erzurum.
15."Bulgaristan Türk Toplumunun Kültür Sorunları" III. Türk Dünyası, Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, 30 Eylül-2 Ekim 1995, İzmir.
16."Atatürk ve Bulgaristan, III. Uluslar arası Atatürk Sempozyumu, K.K.T.Gazi Mağusa, 3-6 Ekim 1995.
17."Dr.Sadık Ahmet ve Bulgaristan Türklerinin Eğitim ve Kültür Sorunları", 2 Eylül 1995, Ankara, Düzenleyen: TİSAV.
18."Bulgaristan Türk Toplumunun Türk Dili Öğretimi Sorunları" IV. Türk Dünyası Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, 23-26 Mart 1996-Ankara.
19."Türk - Bulgar Dil İlişkileri", Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve D.T.C.F. Konulu Sempozyum, Nisan 1996, Ankara.
20."Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş ve Gelişmesine Katkıda Bulunan Bulgaristanlı Türk Aydınları- Türkiye'de Türkolojinin Gelişmesi ve Prof.Dr.Hasan Eren" Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu ve gelişmesine Katkıda Bulunan Türk Aydınları Kurultayı, 23-25 Mayıs 1996, Kayseri Erciyes Üniversitesi, 15 sf.
21.Bulgar Folklorunda Türk Folkloru Etkileri" 15 sf. V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 24-29 Haziran 1996, Ankara.
22."Bulgaristan Türklerinin Eğitim ve Kültürel Kalkınmasına Hizmeti Geçen Azerbaycan Bilim Adamları" 15 sf. Uluslar arası Türk Dili Kongresi, 23-27 Eylül 1996 - Ankara.

1997 YILI
1.Beşinci Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayında Okunan Bildiri: "1990 Yılından Bu Yana Bulgaristan'da Türk Dili Eğitimi. Sorunlar. Perspektifler" 11-13 Nisan 1997, İstanbul.
2.Hollanda (Amsterdam ) Türk Federasyonunun Daveti üzere Kadın Kolları Yaz Kampında: "Türkiye Dışında Türk Kimliğinin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesinde Türk Kadınının Rolü" başlıklı konferanslar verdi (Amsterdam. 23-26 Mayıs 1997)
3.Avusturya (Viyana ) Türk Federasyonunun daveti üzere Kadın Kollarında beş şehirde "Türkiye Dışında Türk Kimliğinin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesinde Türk Kadınının Rolü" başlıklı konferanslar verdi (Avusturya, 11.09-22.09.1997

1998 YILI
1.Altıncı Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayında Okunan Bildiri: "Bulgaristan'ın Yeni Eğitim Yasası ve Türkçe Öğretimin Perspektifleri" (20-22 Mart 1998, Bursa )
Türk Dil Kurumu ile Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Başlangıcından Bu Yana Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Basın Hayatı" Bilim Şöleninde Okunan Rapor: "Başlangıcından Bu Yana Bulgaristan'da Türkçe Eğitimi" ( 20-26 Nisan, 1998 Bursa )
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)