Necati Zekeriya
şair, yazar, yayıncı


Makedonya Türk Edebiyatı11 Kasım 1928 tarihinde Üsküp’te doğdu. Yugoslavya'da Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Felsefe okudu. 19 yaşındayken Türk okullarında öğretmenlik yaptı. Üsküp'te yayınlanan Sevinç ve Tomurcuk adlı çocuk dergilerini yirmi yıl yönetti. Daha sonra 1944'ten beri çıkmakta olan Birlik gazetesi başyazarlığına geçti (1969). Yugoslav çocuk yazarı Zmay'ın çeviri yoluyla tanıtılmasındaki katkısı nedeniyle Zmay Ödülü'nü aldı (1983, Yugoslavya). Türkiye edebiyatını Yugoslavya, çağdaş Yugoslavya edebiyatını da Türkiye'ye tanıttı. İki ülke arasında kültür elçisi oldu. 10 Haziran 1988 tarihinde Novi Sad’da vefat etti.

ESERLERİ:
Yirmiye yakın şiir ve hikaye kitabı da olan Zekeriya'nın Türkiye'de basılmış kendi eserleri, çocuk hikayeleri türündedir: Bizim Sokağın Çocukları (1968), Güzel Nedir Çirkin Nedir (1970), Nobel'cilerden Çocuk Hikayeleri (1971), Orhan (1973); ya da antoloji: Makedon Hikayeleri Antolojisi (1969), Çağdaş Yugoslav Hikayeleri Antolojisi (1975), Çağdaş Makedonya Şiiri (1978).
HAKKINDA YAZILANLAR

Balkanlar’da Türk Şiiri - Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1. Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir

Balkanlar’da İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türk Şiiri

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan, Makedonya’yı cumhuriyet, Kosova’yı özerk bölge statüsüyle sınırları içine alan Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti’nde, azınlıklara tanınan birtakım haklar sonucu, sosyal ve kültürel hayatın bütün diğer alanlarında olduğu gibi, edebiyat alanında da, kısa sürede bir canlanma görülmeye başlamıştır. Krallık Yugoslavya rejiminin, 1929 yılında yasakladığı Türkçe yayın basın faaliyetinin, çok sınırlı da olsa devreye girmesi, bunda büyük rol oynamıştır. Öyle ki 23 Kasım 1944 yılında Makedonya’da yayın hayatına başlayan haftalık “Birlik” gazetesi sayesinde, çoğu edebiyata şiirle giren yeni bir yazar kuşağı ortaya çıkmıştır. Bu kuşağa mensup Şükrü Ramo, Enver Tuzcu, Necati Zekeriya, Fahri Kaya, İlhami Emin gibi şairlerin eserleriyle, Makedonya Türk şiirinin yeniden hayat bulduğu söylenebilir.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)