Melahat Engüllü
yazar, gazeteci


Makedonya Türk Edebiyatı1950 yılında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te doğdu. Tefeyyüz İlkokulu'ndan mezun oldu. Ota öğrenimini Nikola Karev Öğretmen Okulu’nda sürdürdü. Ardından da Pedagoji Akademisi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi.

Edebiyata ilk adımlarını, daha ilkokul yıllarında attı. Makedonya Türk Edebiyatı’na şiirle girdi. İlk şiirini Tomurcuk dergisinde yayınladı. Ardından Sevinç dergisi, Birlik gazetesi ve Sesler dergisinde şiirleri yayınlandı.

Üsküp Radyosu Türkçe Yayınları'nda gazeteciliğe başladı. Radyodaki çalışmaları gençlik, kadın, kültür-sanat gibi değişik alanlarda oldu.

Makedonya Türk yazarlarından Avni Engüllü ile evli.

Makedonya’da Türk gazeteciliğin de gelişmesine katkı sağladı. Üsküp Radyosu Türkçe Yayınları'nda gazeteci olarak çalışırken emekli oldu.

ESERLERİ:

İçimin Şiir Sesi
Çarkların Dili
HAKKINDA YAZILANLAR

Melahat Engüllü Hakkında

Yetişkinlere seslenen ilk şiirleri yetmişli yıllarda “Sesler” Aylık Toplum Sanat Dergisinin sayfalarında yayımlandı. Çocuklar için de şiir yazarken, son çalışmaları yetişkinlere şiir yazmakta karar kıldığını göstermektedir.

Yazdığı şiirlerinin bir kısmı kitap haline getirilirken, “İçimin Şiir Sesi” adlı kitabı, kendisinin ilk şiir kitabı oldu. “İçimin Şiir Sesi” (Birlik Yayınları, Sesler dizisi, 1989, Üsküp) adlı kitabında genelde kadınsal sorunlar konu oldu.

Bunun ardından “Çarkların Dili” (Birlik Yayınları, Sesler dizisi, 1996, Üsküp) adlı şiir kitabı yayımlandı. Bu kitap, Bosna olayları ve Boşnakların yaşadıkları acı olayları anlatan bir şiir kitabıdır.

Her iki kitapta da Türkçeye özen göstermesi, kendisinin Türkçeye olan tutkusunun, sevgisinin ve saygısının göstergesidir.
HAKKINDA YAZILANLAR

Balkanlar’da Türk Şiiri - Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1.Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir

1950 yılından sonra aylık Sevinç ve Tomurcuk çocuk dergilerinin, Türkçe kitapların da yayımlanmaya başlaması, şiir çalışmalarının hız kazanmasına zemin hazırlamıştır. Ancak araya giren 1953 göçü, Makedonya Türk şiirinin bu hızlı gelişimini sekteye uğratmıştır.

Göçün hız kestiği 60’lı yılların ortalarında, Sesler Aylık Toplum-Sanat Dergisi’nin de yayın hayatına girmesiyle, slogancılıktan uzaklaşma, gerçek şiiri arama çabaları daha da güçlenmiştir. Önce, söyleyeceklerini somut bir tarzda iletmek için düşünce ve duygularını gereksiz sözcüklerden arındırarak kurduğu kusursuz dizelerde ortaya koyduğu ince lirizm tonlarıyla dikkatleri çeken, yazdıklarıyla okuru düşünmeye iten Avni Engüllü ile birlikte Mustafa Yaşar, Yusuf Edip, Sabahattin Sezair, Fahri Ali, Suat Engüllü, İrfan Bellür; daha sonraları da Esat Bayram, Sabit Yusuf gibi şairlerin yer aldığı, Makedonya şiirine güç veren, yeni bir yazar kuşağı ortaya çıkmıştır.

Makedonya Türk şiirinin yaşatılması misyonuna son katılanlar arasında, Melâhat Engüllü, Biba İsmail, Oktay Ahmed, Rıfat Emin, Tülay İbrahim, Leylâ Süleyman, Meral Kain, Arzu Abdullah gibi değerli genç şairleri de anmak gerekir.

Tito Yugoslavyası’nın resmî siyasetî, 1951 yılına kadar Kosova’da Türk varlığını tanımıyordu. Bu nedenle Kosova Türkleri, ilk başta Makedonya Türklerine tanınan olanaklardan yararlanamadılar. Bu nedenle birçok alanda olduğu gibi, edebiyatta da ortaya çıkan alt yapı eksikliğini, 1969 yılına kadar Makedonya Türklerinin sahip oldukları olanaklardan yararlanarak giderdiler.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)