Mülazim Çavuş
şair


Bulgaristan Türk Edebiyatı


Mülâzım Çavuşev1927 yılında Bulgaristan’ın Şumnu ilinin Küpeler (Metodievo) köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokulu da Eskicuma'da (Tırgoviçte'de) okudu. Lise öğrenimini Şumnu'da yaptı. Bu kentte orta okul öğretmenleri yetiştiren bir enstitü vardı, burada okudu.

Bundan sonra öğretmenliğe başladı. Şumnu'nun Köpekköyü'ne (Mengişevo) yerleşti. Yaklaşık kırk yıl öğretmenlik yaptı. Uyanıklığı göze battı.

İki yıl Belene kampına sürüldü.

Şiir yazmaya lise çağında başladı. Bir çok eseri Türkçe çıkan dergi ve gazetelerde basıldı. Şair bunları ayrı bir kitap halinde yayınlayamadı. 1990'dan sonra yeni şiirleri sık sık "Hak ve Özgürlük" gazetesinde, çocuk şiirleri de "Filiz" gazetesinde çıktı.

Şumnu ilinin Köpekköy'ünde Mayıs 1995'te vefat etti.
Şiirlerinin özellikleri

Şiirleri, içtenliği ve sadeliği ile edebiyat çevrelerinin dikkatini çekti.

Sanatçının eserlerinde esas konu vatan sevgisi ve doğa güzellikleridir. Dili halk dilidir.ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLEREY GÜZEL TUNA HEY

Uzun yolunda dağlar, taşlar yoldaşın,
Kara denizin sularında başın.
Kimseler bilmez acep kaçtır yaşın,
Ey güzel Tuna hey!

Kuzeyinde yurduma bir gerdansın, O
yörede ırmaklarla sırdaşsın. Coşunca
kimi geniş, kimi darsın,
Ey güzel Tuna hey!

Yedi memleket aşarak gelirsin,
Nice acı tatlı olaylar bilirsin.
Kimi uslu kimi delisin,
Ey güzel Tuna hey!

Sularında yüzlerce gemi yüzer, Sen
barış dostluk içinde en güzel, Senin
için söylenir şarkı gazel,
Ey güzel Tuna hey!

Dileriz suyuna kan karışmasın,
Gemilerin top tüfek taşımasın.
Etrafın kara günler yaşamasın,
Ey güzel Tuna hey!

(Hak ve Özgürlük, sayı: 8,1991)İSTANBUL

Yedi tepededir yören Yedi
güzeller misali, Hayrete düşer
her gören Sen ki gülşenler
timsali.

Sen ki çağların koynunda
Şehirler şahı şehirsin,
Marmara'nın ak suyunda
Yaprak yaprak bir devirsin.

Sinende ünlü anıtlar Nice sır
gizler her satır, Haliç'te yüzen
kayıklar Efsaneler hatırlatır...

Dolaştım dört bucağında,
Hayranlıkla doldu içim, İki kıta
kucağında Şahanedir
boğaziçin...

Bilgi, sanat beşiğisin, Işık saçtın
yer yüzüne, Tarihlerden gelir
sesin Eşsiz göründün gözüme.

(Balkan Türkleri'nin Sesi, sayı: 3, 2992)
HAKKINDA YAZILANLAR

Balkanlar’da Türk Şiiri - Balkan Türklerinin Kimlik Destanı
Suat Engüllü
1.Karşıyaka Şiir Kurultayı
19-21 Mart 2004/ İzmir

Bulgaristan Türk Edebiyatı

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, Selim Bilâl, Mülâzim Çavuş, Osman Sungur gibi şairler, Bulgaristan Türk şiiri geleneğini sürdürmeye devam etmişlerdir. Ancak 1950-51 göçünün, her şeyi alt üst ettiği malûmdur. Buna rağmen, Bulgaristan’da kalabalık bir Türk toplumunun olması, kısa sürede yeni şairlerin yetişmesini sağlamıştır. Bu genç ve yetenekli şairler, bura Türk şiirinin gelişimine büyük bir hız kazandırmışlardır. Selim Bilâl, Mehmet Çavuş, Mefküre Mollova, Lâtif Ali, Hasan Karahüseyin, İsmail Çavuş, Arzu Tahirova bu misyonu gerçekleştiren değerli şairlerden birkaçıdır sadece.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)